Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Somban járt a Kamika

Alapítványunk látogatásának az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja volt az apropója. Annak az adományozásnak, mely 2013. november 7-én zajlott a somi iskolában. Alapítványunk több mint ötszáz kötet magyar nyelvű könyvvel gyarapította a Somi Általános Iskola könyvtárát. Az ajándékkönyvek nagyobb hányada mesekönyv, tiniknek szóló sikerkönyvek, kötelező irodalom, ill. azok feldolgozásai, klasszikus szépirodalom és számos ismeretterjesztő könyv. Utóbbiak közül leginkább történelmi témájú kiadványok szerepeltek a csomagban, ill. több, a mindennapi munkához szükséges szótár, kézikönyv is jut az iskola könyvtárának polcaira. Ötven nagyon szép mesekönyv, közöttük számos hagyomásnyos és modernebb kivitelű leporello pedig az óvodásokhoz kerül majd. azokkal a mesekönyvekkel és klasszikus meséket tartalmazó DVD-kel együtt, melyeket a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület képviseletében Szeifried Zoltán grafikus adott át az óvoda vezetőjének, Kovács Renátának. Az egyesület elnökségi tagja a somi iskola könyvtárának is adományozott harmincat a magyar irodalom klasszikusairól készült grafikáiból, s egy festményét, melyet október 23. tiszteletére készített. Nevezett művész nem először kísérte az alapítvány képviselőit kárpátaljai útjára, mint ahogy Hajdú Ágota népzenetanár sem, aki itt is elbűvölte a gyerekekeket – ovisok és alsó tagozatosok – hangszereivel, hangjával és azzal az odaadásával, mellyel hozzájuk közeledik. Gáspár Ferenc író közel egy évtizede igyekszik a magyar történelem nagy eseményeit, vagy éppen kevésbé ismert alakjait játékosan megismertetni a felsőtagozatos diákokkal, mindig nagy sikerrel. Az utóbbi három évben mindig tagja a csapatnak Kocsik Tibor önkéntes, aki az adományok előkészítésében nagyon nagy segítségére van az alapítványnak, s az események dokumentálásában is. Észrevétlenül segít mindenben, teszi, amit kell.

Az iskola tanulói színvonalas és megható kis műsorral köszöntötték a vendégeket. Tiszteletre méltó, hogy a falu költő-szülötteinek verseit mondták el a gyerekek, ill. azok megzenésített változatát énekelték el az ének tanárnő kíséretével, s a végén még közös éneklésre is invitálták a hallgatóságot, a vendégeket is. Ködöböcz Attila iskolaigazgató és Kovács Irma, az iskola könyvtárosa is köszönetüket fejezték ki, hogy az alapítvány őket választotta, hogy ők kaphatták a sok szép könyvet.

Az iskola könyvtárosa 2002-tól, szinte kivétel nélkül minden könyvtárszakmai rendezvényen részt vesz, amit a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete szervez a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség égisze alatt. A KMPSZ-t Punykó Mária, az Irka c. gyermeklap szerkesztője képviselte.

Cikk a kárpátalja.ma oldalon