Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel – Gyermeknap Gálocson

Lehetett volna ez is a címe annak a Gyermeknap alkalmából szervezett programnak, amelyet Hajdú Ágotának, a Vikár Sándor Zeneiskola népzenetanárának és Mózer Csaba népzenésznek köszönhettek a kárpátaljai Gálocs település óvodásai és kisdiákjai. Az ungvári járás hatvannégy települése közül ez az egyetlen, ahol csak magyarul folyik az oktatás. Az öt és félszáz lakos 70%-a magyar ajkú. 21 óvodás és 24 alsó tagozatos gyermek jár az összevont intézménybe. A zenetanárok a két csoportnak külön-külön tartottak nagyon vidám, kedves játékos hangszerismertetőt, intenzíven bevonva őket is az előadásba, s a végén lehetőséget adva a gyerekeknek minden egyes hangszer kipróbálására. Alapítványunk 130 kötet könyvvel, kifestővel, iskolai foglalkoztató füzettel ajándékozta meg a gyerekeket. Utunkra elkísért bennünket a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület képviseletében Őry László is, aki gyermekjátékokkal, könyvekkel és édességgel ajándékozta meg a gyerekeket. Szaniszló Erzsébet igazgatónő szavai szerint valami olyat kaptak ezen a délelőttön a gyerekek, amit míg élnek nem felejtenek el. Bízzunk benne, hogy így lesz! Tóth István beregszászi főkonzul úr és Molnár Sándor polgármester úr is köszönetét fejezte ki alapítványunknak a gyermeknapi színes ajándékcsomagért.

Az eseményen készült fotók megtekintése