Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Segített a könyv, a mese

Biblioterápiai konferencia a Magyar Olvasástársaság szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

2014. május 16. – Nyíregyháza

A tervezett konferencia megszervezésével arra vállalkozunk, hogy az olvasásnak, mint élménynek, a legkülönbözőbb formában való hasznosíthatóságáról, illetve annak irányairól folytassunk eszmecserét. Ezért programunkat úgy állítottuk össze, hogy a nap során áttekintsük a biblioterápia hazai fejlődését, annak legfőbb szakaszait; foglalkozzunk a téma lélektani hátterével, a fogalom irodalomelméleti kérdéseivel.
Áttekintést igényelnek a biblioterápiás képzések irányai s a téma szakirodalmi ellátottsága, támogatottsága is.
Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, hogy a biblioterápia milyen különböző korosztályok és rétegek problémáinak megoldásához hogyan, milyen módon járult hozzá; mi a szerepe a meseterápiának, a biblioterápiának az oktató-nevelő munkában és annak kiegészítésekét, az önismeret-fejlesztésben és gyógyításban.
Várjuk a szakterület képviselőit, könyvtárosokat, pedagógusokat – és mindenkit, aki a téma iránt érdeklődik!

További információk: www.hunra.hu

Jelentkezési lap