Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Pótolhatatlan veszteség érte a kárpátaljai magyar pedagógustársadalmat

Életének 78. évében elhunyt Gönczy Sándor, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség volt elnökségi tagja, a Tankönyv- és Taneszköztanács nyugalmazott elnöke.

Gönczy Sándor közismert és elismert személyisége volt a kárpátaljai magyar pedagógustársadalomnak. Azzá tette hivatástudata, sokoldalú műveltsége, a pedagógia, a kárpátaljai magyar közélet, a kultúra és művelődés iránti elkötelezettsége. Pedagógiai munkássága során a szaktantárgyak oktatása mellett nagy figyelmet fordított a gyerekek hazafias nevelésére, általános műveltségének fejlesztésére, magyarságtudatuk elmélyítésére. Szakértelmére, segítőkészségére tanár és diák egyaránt mindenkor számíthatott.

Az Ungvári Állami Egyetem kémia-biológia szakán szerzett diplomát 1967-ben. Az Eszenyi Középiskolában tanított matematikát, biológiát és kémiát. Az évtizedek során diákok ezreiben keltette fel az érdeklődést a tudományok iránt, nevelte őket hazafiságra, nemzetszeretetre, anyanyelvünk, hagyományaink ápolására. Szakköri munka során a gyerekek zenei nevelésén fáradozott. Nyugdíjas éveiben is tovább folytatta oktató-nevelő munkáját, hozzájárulva a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás színvonalának emeléséhez.

Tankönyvfordítói tevékenysége által a kárpátaljai magyar iskolások ezrei tanulhatták anyanyelvükön a szaktantárgyakat.

Az ő irányítása alatt bontakozott ki a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsának munkássága. Gönczy Sándor odaadó szervező és szerkesztői tevékenysége következtében jutott el évről évre a kárpátaljai magyar maturandusokhoz az Útravaló kiadvány. 2001-től több mint 60 módszertani segédkönyv, gyűjtemény, munkafüzet jelent meg a szerkesztésében.

A 2002-ben megalakult Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Információs Egyesületének alapító és elnökségi tagjaként sokat tett a kárpátaljai magyar iskolák tankönyvekkel, módszertani segédanyagokkal, taneszközökkel való ellátásáért, a könyvtárosok munkájának összehangolásáért. Éveken át szervezte az iskolai könyvtárosok konferenciáját és továbbképzését.

A KMKSZ Eszenyi Alapszervezete elnökeként az oktató-nevelő munka mellett részt vett a közösség kulturális életének szervezésében, rendezvények lebonyolításában.

Gönczy Sándor több évtizedes áldozatos pedagógiai és közéleti tevékenysége példaként áll a kárpátaljai  pedagógusok előtt.

Emlékét megőrizzük.

Forrás: Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség