Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Önkéntesünk, Kocsik Tibor kitüntetése

Kocsik Tibor, a Magyar Honvédség Anyagellátási Raktárbázisának közalkalmazottja,

A HAZÁÉRT COIN-t vehette át a bázis parancsnokától Nemzeti Ünnepünk, Augusztus 20. alkalmából.

Alapító tagjainkon kívül számos olyan támogatót, ügyszerető barátot tudhat maga mellett alapítványunk, akik folyamatosan segítik munkánkat a maguk hivatása, tehetsége diktálta módon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejük terhére.

Közéjük tartozik Kocsik Tibor is, akit határtalan könyvszeretete, a világra való nyitottsága vezetett el ahhoz, hogy elvégezze a felsőfokú képesítést adó Segédkönyvtárosi OKJ-s képzést a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

Tibornak, mint rendszeres könyvtárba járónak, az ott árusításra kihelyezett könyvek mellett elhelyezett tábláról, a kollégákkal való beszélgetésekből voltak információi az alapítványról. Rendszeresen vásárolta is a könyveket, mely bevétel az alapítvány támogatását szolgálta. A tanfolyam idején be is kapcsolódott az alapítványi munkába. Rendszeresen rendezte a könyvespolcot, cserélte az állományt. Sem estét, sem hétvégét nem sajnált feláldozni, ha nagyobb mennyiségű könyv érkezett adományként, s azt le kellett pakolni az autóról, s be kellett cipelni a raktárba. Az alapítványi támogatásra érkezett könyveket ettől kezdve ő tartja rendben. Előkészíti az adományozásokhoz a könyvcsomagokat, lepecsételi az „A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány Ajándéka” feliratú bélyegzővel, pakolja az autóra. Elsőként jelentkezett 2011-ben a Déva KÖSZÖNT program keretében a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontba szervezett önkéntes munkára is. Ott egy hetet töltöttünk, napi nyolc-tíz órát dolgozva, hogy a közel húszezernyi kötet könyvet átválogassuk, rendszerezzük, s a szükségeseket a polcokon elhelyezzük. A több mázsányi könyvet cipelték a pincéből a harmadik emeletre, ketten. Nagyon kemény fizikai munkával járult így hozzá, hogy a szórványban, elszigetelten élő Dél-Erdélyi csángó magyar gyerekek iskolaközpontjában használható könyvtár működhessen. Még ugyanabban az évben részt vett a Munkácsi Járásba tartozó Izsnyéte iskolai könyvtárának rendbetételében, arra is több napot rászánva.Ugyanúgy, ahogy Verbőc, Aknaszlatina, vagy Som setében is.

Amikor a könyvtár létszámgondokkal küzdött, s nem tudta a portaszolgálatot biztosítani, akkor két hónapon keresztül minden szombaton délelőtt ezt ő vállalta ingyen és bérmentve. S közben – elnőiesedett pálya lévén a könyvtárosi – besegített a különböző részlegekben, amikor fizikai erőre volt szükség.

Közreműködik a szóróanyagok készítésében, reklámanyagok szétosztásában is.

Tibor szerény, visszahúzódó egyéniség, de rendkívül segítőkész, önzetlen ember, aki bármikor hajlandó idejét és fizikai erejét az alapítványi célok megvalósítása érdekében feláldozni, s minden más olyan ügy érdekében, mellyel úgy gondolja, hasznára lehet egy adott közösségnek.

Ilyen oldaláról ismerték meg a munkahelyén is.

Az eseményen készült fotók megtekintése