Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Magunkról

„Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül.”

Példabeszédek 11. 24; 25.

 

Kedves Barátaink!
Volt egy gyönyörű ország Európa közepén, a Kárpátok fenséges hegykoszorújának ölelő karjában. Ezt a földet az Ázsiából érkezett magyarok több mint 1100 évvel ezelőtt választották hazájuknak. A magyar nép egyes kutatók szerint finnugor származású, más kutatók a sumér eredetre esküsznek. A magyarokat a II. Szilveszter pápa által ajándékozott koronával megkoronázott első királyuk, István térítette a keresztény hitre, alapította meg a magyar államot. Így lett a magyar európai nép. A magyarok évszázadokon keresztül védték Európa népeit a török és tatár veszedelemtől. A XIX. század végén (1867) államszövetségre lépett Ausztriával, megalakult az Osztrák-Magyar Monarchia, melynek területe több mint 600 000 km2 volt. A dualista államszövetségen belül mindkét ország önállóan irányította belső ügyeit. 1914-ben egy szerb diák orvul meggyilkolta Ferenc Ferdinánd osztrák trónörököst. Ausztria hadat üzent Szerbiának. Szerbia szövetségesei háborúba léptek az osztrák-magyar birodalommal, természetszerűleg Magyarország is hadba lépett Ausztria oldalán. Megkezdődött az első világháború, mely a monarchia vereségével végződött. Magyarországot az Antant hatalmak nyomására kénytelen volt aláírni a történelem legigazságtalanabb békediktátumát, a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarországot feldarabolták. Több mint 325 000 km2 területének nagy részét a környező államoknak adták oda. Magyarország területe kevesebb, mint 93 000 km2 lett, lakossága egyharmadára csökkent. A legnagyobb baj azonban az volt, hogy sokmillió magyar egyik napról a másikra idegen országban találta magát, ahol a legkíméletlenebb bánásmód várt rájuk a többségi nemzetek részéről. A csodálatos, erős és hatalmas Magyarországból egy megcsonkított kis állam lett, amely saját magával határos határainak teljes hosszában.
Különösen keserves sorsra jutott a Kárpátalja néven ismert földrajzi terület magyar lakossága. Még élnek emberek, akik az Osztrák-Magyar Monarchiában születtek, majd csehszlovák állampolgárok lettek. 1938-ban visszakapta Magyarország a területet, ismét magyar állampolgárok az ottani magyarok. A második világháború után a Szovjetunióhoz csatolták, ami szovjet állampolgárságot jelentett. Ukrajna függetlenné válása után a szovjet állampolgárságot ukránra kellett váltani. Tehát ki sem mozdult lakóhelyéről, mégis négy ország állampolgára volt.
A szovjet hatalom éveiben a vasfüggönnyel elzárva, az anyaország vérkeringésétől oly szorosan elkötve élt a kárpátaljai magyarság, hogy már nem is fájt a nemzettestnek. A kárpátaljai magyarok szívós és kitartó küzdelem árán megőrizték magyarságukat. Ezt teszik jelenleg is mint ukrán állampolgárok. Megalakították saját érdekvédelmi szervezetüket, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget, valamint a kárpátaljai magyar oktatás segítésére létrehozott Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget. Ez utóbbi szervezet sok egyéb mellett létrehozott egy magyar nyelvű felsőoktatási intézményt, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát, kiépítette a magyar iskolák informatikai oktatását, technikai eszközökkel szerelte fel az iskolákat. Mindezt főleg magyarországi támogatók és közalapítványok, valamint a magyar kormány segítségével. ….. a jól kiépített, kitűnően működő rendszert az összeomlás fenyegeti. Pedig most terveztük az iskolai könyvtárak magyar nyelvű könyvekkel való feltöltését. Ezt szintén külföldi segítők révén tudjuk csak megvalósítani. Magyarországi barátaink Vraukóné Lukács Ilona, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár munkatársa kezdeményezésére, Nagy László könyvtárigazgató elnökletével létrehozták a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványt. Csak ennek az alapítványnak a segítségével valósítható meg a kárpátaljai magyar iskolai könyvtárak állományának folyamatos növelése, frissítése újabb kiadványokkal, ellátása magyar nyelvű folyóiratokkal, szaklapokkal, … Ez nem kis feladat, mivel Kárpátalján mintegy száz magyar oktatási intézmény van, amelyekben könyvtár is működik. …  Anyagi lehetőségek hiányában azonban … csak igen szerény keretek között tevékenykedhetnek. Ezért keresünk meg minden olyan barátunkat, akiktől segítséget remélünk ennek az igen nehéz problémának a megoldására. Aki nem tapasztalta nem tudhatja: kérni sokkal nehezebb, mint adni. Szégyenkeznünk kellene, de szégyenkezzenek azok, akik ilyen helyzetbe taszítottak bennünket. „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Szíves segítségüket előre is köszönjük.

(Gönczy Sándor, 2006)

 

A Kárpátaljai Magyar iskolai Könyvtárakért Alapítványt 2006. február 22-én jegyezte be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság. 2181 sorszám alatt.

Az alapítvány célja:

  • a Kárpátalján működő, magyar nyelven, vagy magyar nyelven is oktató elemi és középiskolák könyvtárainak támogatása könyvekkel, technikai eszközökkel, szakmai, módszertani tanácsadással
  • a fenti iskolákban dolgozó iskolai könyvtárosok (tanulmányainak) képzésének/továbbképzésének támogatása
  • a fenti iskoláknak és könyvtáraiknak irodalmi és egyéb könyves programjainak támogatása
  • a fenti iskolákban dolgozó könyvtárosok kiemelkedő munkájának elismerése, kitüntetésre való felterjesztése

Tevékenységünket folyamatosan terjesztjük ki Erdély, Felvidék és Szatmár felé, de bekapcsolódunk olyan szakmai munkákba is melyek más határon túli magyar területek könyvtárainak, könyvtárosainak és olvasóinak életét érintik.

Folyamatosan várjuk a könyvadományokat, melyeket erős válogatás után továbbítunk az érintett településekre. A megmaradt könyveket kiárusítjuk, s a befolyt összegből új könyveket vásárolunk, igény szerint.

A pénzadományokat az alábbi számlaszámra várjuk:
ERSTE Bank: 11600006-00000000-18609233

Adószám: 18815160-1-15

Az adományok eddigi útjáról honlapunkon tájékozódhatnak, s az újabb adományokról és azok felhasználásáról is ezen helyt tájékoztatjuk támogatóinkat!