Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Könyv- és eszközcsomag az izsnyétei iskolának

Szeptember 13-án alapítványunk képviselői az tanintézmény könyvtára számára értékes eszközcsomagot adtak át. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Tóth István, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, aki koordinátorként segítette az alapítvány és az iskola közötti kapcsolatfelvételt. A főkonzul ez év májusában jelen volt a két intézmény Izsnyétén történt közös megbeszélésén is, s jelentős szerepet vállalt az eszközcsomagnak rendeltetési helyére történt akadálymentes eljuttatásában is.

Több mint száz kötet könyvet, CD-lejátszót, verses és mesés CD-lemezeket, könyvtári kellékeket feliratokat, adminisztrációs nyomtatványokat, irodaszereket és taneszközöket vittünk magunkkal. Az adományozás előkészítésében Iglainé Perecsi Zsuzsa (MZSMVK), a szállításban és a helyszín előkészítésében Kocsik Tibor volt segítségünkre.

Az adományozó ünnepség után Gáspár Ferenc és Cselenyák Imre írók, Hajdú Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola tanára és Mózer Csaba népzenész tartottak rendhagyó történelem- és irodalomórákat a nagyoknak, valamint zenés játszóházat a kisebbeknek. Máté Ottó (MZSMVK) a könyvtár állományának elektronikus formában való feltárását készítette elő.

Az eseményen készült fotók megtekintése