Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia

Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia c. munkájához juthatott hozzá több határon túli könyvtár is

A Könyvtáros c. folyóirat nyugalmazott főszerkesztője a magyarországi könyvtárügy ezer évét rögzíti a Magyar könyvtártörténeti kronológia I-III. c. munkában. A könyvtárak alapításával, működésével, fejlesztésével és átalakításával összefüggő hatalmas adattár a szerkesztő alapítványunknak tett felajánlásával – öt kötet árának alapítványunk számlájára történő átutalásával – öt határon túli könyvtár juthatott hozzá a hiánypótló kézikönyvhöz.

A személyi változások, a tudományos fokozatok, a kitüntetések és díjátadások fontos és érdekes eseményeit, továbbá a könyvtáros képzés, a szakmai konferenciák, a kiadványok megjelenésének és a kampányok történéseit is nyilvántartó összegzést ezentúl forgathatják Komáromban, a Duna Menti Múzeumban, Sepsiszentgyörgyön.a Székely Nemzeti Múzeumban és a Székely Mikó Kollégiumban, ill. Kassán a Jan Bocatius Városi Könyvtárban és Szatmárnémetiben a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontban is. Köszönet mindazoknak, akik a kötetek eljuttatásában segítségünkre voltak és vannak.

Az eseményen készült fotók megtekintése