Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Felhívás

Alapítványunk 2011 szeptemberében tanszer- és könyvadományt visz Izsnyétére, az ottani magyar iskola tanulói részére. Az iskola könyvtárának nyújtandó támogatásnak ez már a második lépése. A következő az egyik szoftwerfejlesztő cég támogatásával a könyvtár állományának géprevitele lesz.

Alább mellékeljük azt a könyvlistát, amit az iskolától kaptunk, amiben felsorolják, hogy mik azok a könyvek, amelyekre feltétlenül szükségük van. Kérjük, hogy amennyiben bármelyik könyv a felhívás olvasójának tulajdonában megtalálható, de már aligha veszi hasznát és jó állapotban van, juttassa el azt alapítványunkhoz!

A könyvadományokat postai úton is fogadjuk, de Nyíregyházán a megyei könyvtár portáján, ill. valamennyi fiókkönyvtárban is leadható.

Támogatóink nevét szintén feltüntetjük honlapunkon, éves bontásban. Szeretnénk, ha ez alista minél teljesebb lenne! Ezért kérjük, hogy nevét, lakhelyét egy cédulára felírva, tegye az adományozott könyvbe! (Nem feltétel.)

Honlapunkon megtalálható azoknak a dokumentumoknak a köre is, melyeket adományként bármikor szívesen fogadunk, s továbbítunk a jelentkező és/vagy általunk kiválasztott iskolának.

Keresse a www.kamika.hu címoldalán a Mit adományozzunk? boxban.

Az Izsnyétére szánt adományokat szeptember 2-ig fogadjuk, de további adományokat folyamatosan.

Izsnyéte

Munkácstól 18 km-re, Beregszásztól 15 km-re fekszik.

A település lakóinak száma a 2001-es népszámlálási adatok szerint 2 243 fő, ebből 1 435 fő magyar (70%). A magyarok túlnyomó része református. Jehova tanúi is jelentős számban élnek itt. Az ukránok túlnyomó része görög katolikus, kisebb részük pravoszláv vallású

A községnek két iskolája van. A magyar tannyelvűbe kb 120 gyerek jár, az ukránnak mintegy 140 tanulója van.

A járás, az egykori Rákóczi birtok lakosainak már csak alig több mint 15 %-a magyar anyanyelvű. Az ötvenhatból összesen nyolc településen folyik magyar nyelven is elemi oktatás. Valamennyi településnek magyar neve van.

A 2. sz magyar iskola tanulóinak száma jelenleg 124 fő. Alapítványunk a tanévkezdéskor tanszercsomagot és a könyvtár állományát gyarapítandó könyvcsomagot adományoz az iskolának.

Az adományozás napján rendhagyó irodalom- és történelemórát is szervezünk a felső tagozatosoknak, a kisiskolásoknak pedig zenés-verses foglalkozást.

 • Ezeregy éjszaka meséi
 • Benedek Elek mese feldolgozásai
 • A.Sz, Puskin: Mese a halászról és a halról
 • Berniczky Éva: Kockás történet
 • P.L. Travers: A csudálatos Mary
 • A. Tolsztvj: Aranykulcsocska
 • Mándy Iván: Csutak és a szürke ló
 • E. Kastner: Emil és a detektivek. A két Lotti
 • F. Salten: Bambi
 • Oscar Wilde: A boldog herceg
 • Ady Endre versei
 • Móricz Zsigmond: Életem regénye. Árvácska
 • Jókai Mór: Az arany ember, A kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok
 • Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, A beszélő köntös, A gavallérok, A két koldus diák
 • Alekszandr Puskin: Ruszlán és Ludmilla, Anyegin, A kapitány lánya
 • Charlotte Bronte: Jane Eyre
 • Charles Dickens: Twist Oliver, Karácsonyi ének, Copperfield Dávid
 • Henryk Sienkieviecz: Tűzzel vassal
 • Mark Twain: Egy jenki Artur király udvarában, Koldus és királyfi, Tom Sawyer kalandjai, Huckleberry Finn
 • Ady Endre: Szent Margit legendája, Imre-legenda
 • Tinódi Lantos Sebestyén: A Cronica előszava – A király esküvője
 • Balassi Bálint versei
 • Móra Ferenc: Rab ember fiai, Elbeszélések
 • M.Cervantes: Don Quijote
 • József Jolán: József Attila élete
 • Tamási Áron: Ábel a rengetegben (trilógia)
 • Gárdonyi Géza: Egri csillagok, A lámpás
 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 • Helyesírási szótár
 • Oktatói-nevelői játékok
 • Feladatgyűjtemény magyar nyelvből az 1-4. osztályban
 • Házi olvasmánynapló (Vuk, Egri csillagok, A Pál utcai fiúk, Lassie hazatér)
 • Munkafüzetek magyar nyelvből és irodalomból (5-8.osztály)
 • Évnyitótól évzáróig (ünnepi műsorfüzet)
 • Értelmező kéziszótár
 • Applikációs munkafüzet (1-4. osztály)
 • Munkafüzetek rajzból, ének-zenéből
 • Mesék, gyermekdalok CD-n
 • H. Bcecher-Stowe: Tamás bátyja kunyhója
 • Görög és római mitológia, A Kelevala, Gilgames, Roland-ének, Nibelung-ének
 • Alapismereti kislexikon általános iskolásoknak
 • Magyar szólások és közmondások
 • O. Nagy Lajos: Mi fán terem?
 • Helyesírási Szöveggyűjtemény 5-8. oszt.
 • A Csehov: Elbeszélések, drámák
 • Ny. Gogol: A revizor, Elbeszélések
 • Révai nagy lexikon
 • CD lejátszó (ha van rá lehetőség, akár használt is)