Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Ez történt 2014-ben

Intézményi könyvadományok

Évente általában két alkalommal viszünk adományt egy-egy kárpátaljai iskola könyvtárába. Ez ebben az esztendőben is így volt.

Évi első adományozó utunk a Gyermeknap apropóján a már erőteljesen szórványnak tekinthető Aknaszlatinára vezetett, a település általános iskolájába és óvodájába. Az Iskolai Könyvtárosok Hónapja alkalmából pedig a határ menti Kaszony településre látogattunk.

Mintegy 1500 kötetnyi könyvet, közel száz DVD-t (mese –, kötelező irodalom és ifjúsági filmek) vihettünk adományként.

Tizedik alkalommal vettünk részt az Irka gyermeklap karácsonyi ünnepségén. A könyvadományok mellé a beregszászi, intézetben nevelkedő gyerekek Vraukó Tamás személyes ajándékát vehették át.

Rendhagyó irodalom- és történelem órák, zenés játszóházak

Aknaszlatinán Cselenyák Imre és Gáspár Ferenc tartottak a felső tagozatosoknak rendhagyó irodalom- és történelem órákat, az alsó tagozatosoknak és az óvodásoknak zenetanárok, Hajdú Ágota és Kovács László (Népművészet Mestere) zenés játszóházat vezettek és hangszerismertetőt tartottak.

Kaszonyba Gáspár Ferenc ismét ellátogatott velünk a felsősökhöz. A kisebbeknek Bálint Pál (gitár) és V. Lukács Ilona tartottak zenés, játékos foglalkozást.

Könyvadományok gyűjtése

Az évek során kialakított és folyamatosan épülő kapcsolatrendszerünknek köszönhetően több kiadó is segítette adományozó munkánkat; s vannak rendszeresen gyűjtő könyvtárszakmai szervezetek, könyvtárak és könyvtárosok, iskolák, magánemberek, akik felajánlanak, ill. gyűjtenek könyveket önszántukból, vagy kérésünkre. Honlapunkon minden támogatónk nevét feltüntetjük.

Egyéb adományok

A magyar irodalom klasszikusait ábrázoló grafikai sorozatából Szeifried Zoltán, kisvárdai grafikusművész adományozott mindkét település iskolai könyvtárának 40-40 arcképet, személyesen. A Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület képviseletében Őry László elnök úr is elkísért útjainkra és adományaikkal gazdagította azokat.

Technikai eszközpark

Egy komplett stúdió-felszerelést (kamera, hang- és video keverőpult, mikrofonok, fejhallgató, kazetták, projektor stb) kaptunk alapító tagunktól, Kovács Ferenctől és egy szkennert is.

Személyes támogatások

E tekintetben is kiemelkedő volt a mögöttünk álló esztendő. Három személytől – Misley Judit, Takács Ildikó, Petri Ágnes – kaptunk kiemelkedő mennyiségű és minőségű könyveket és filmeket. Dr Vaczó Sándor és egy, az Őrségből jelentkező, de magát meg nem nevező személytől pénzadományt kaptunk. Mindkét összeget az Irka támogatására fordítottuk.

Munkánkat segítette és támogatta

Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusa – Tóth István főkonzul -, és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Orosz Ildikó és munkatársa Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület

Könyvtárostanárok Egyesülete

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Egyesülete – Nyíregyháza

Szervezeti élet

Az új Civil Törvény és a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) előírásainak megfelelően elindítottuk szervezetünk alapdokumentumainak módosítását. Ezen jogszabályok értelmében Répási Ildikó (Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Információs Egyesülete – elnök) nem lehet a kuratórium tagja, mint a támogatásban feltételezhetően érintett szervezet képviselője Továbbá Gönczy Sándor már májusban írásban lemondott kuratóriumi tagságáról, betegségére hivatkozva. Sajnos, decemberben Tőle búcsút is kellett vennünk. Az új jogszabálynak megfelelően kuratóriumunk 3 fős. Elnökünk továbbra is Nagy László maradt, a kuratórium titkára Vraukóné Lukács Ilona. Harmadik, új tagunk, Dr Kováts Judit.

Önkéntes munka

Áprilisban együttműködési megállapodást írtunk alá a Nyíregyházi Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium vezetőjével. Az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) keretében az iskola diákjai segítik munkánkat. Nagyon jó döntésnek bizonyult.

A Dialóg és a Nyugodt Élet nyugdíjas klubok tagjai közel száz órában segítették novemberben a hat napos könyv csere-bere akciónkat. A diákok és a klubtagok közel száz órányi munkával járultak hozzá az alapítvány munkájának működéséhez. Kocsik Tibor önkéntesünk teljes egészében koordinálja a raktárban – közel 7000 kötet – végzendő feladatokat, az adományozó utak előkészítését. Erre fordított óráinak száma nem is mérhető. Valamennyien, akik elkísértek adományozó útjainkra, teljes egészében térítésmentesen, ügyszeretetből tették azt. Az önkéntesek közel négyszáz órával segítettek bennünket. Ebben benne foglaltatik azoknak az ideje is, akik az ország különböző területeiről Nyíregyházára szállítják a könyveket.

AZ Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott sikeres működési pályázatunknak

és adójuk 1%-ával minket támogatóknak köszönhetően alapítványunk működése biztonságos volt az előző esztendőben.

Ennek köszönhetően

 • működtetni tudtuk honlapunkat (www.kamika.hu)
 • a rugalmas munkaszervezéshez egy laptop-ot tudtunk vásárolni
 • raktárhelyiséget tudtunk bérelni a tízezer közeli könyvállomány elhelyezésére
 • telefonköltséget is tudtunk fedezni
 • a társszervezetek összejövetelein, konferenciákon, ünnepségeken való részvételhez utiköltséget tudtunk biztosítani
 • az adományok fuvarozását, legtöbbször Budapest-Níregyháza viszonylatban, de a város területén adományok begyűjtését, önkéntesek szállítását, ill. az adományok célba juttatását, is meg tudtuk oldani Kárpátaljára
 • alapítványunkat, akcióinkat bemutató reklámanyagok készíttettünk

  • szórólapok
  • plakátok
  • névjegykártya
  • könyvjelző – adományozások alkalmával diákoknak, kísérőiknek
  • adószám-szórólap
 • fedezni tudtuk a könyvelő költségeit
 • meglévő eszközeink karbantartására, a dokumentumaink tárolásához Pendrive vásárlása, az események dokumentálásához, sajtómegjelenések rögzítéséhez CD-k, DVD-k vásárlása
 • tudtunk vásárolni irodaszereket, nyomtatványokat
 • leamortizálódott eszközeinket javíttatni/pótolni tudtuk
 • banki költségeink fedezése is megoldott volt

A támogatások a szervezeti és tartalmi építkezés lehetőségét biztosították számunkra.

Elismeréseink

Alapító tagunk, Bajnok Lászlóné, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete által alapított elismerésben – Csendes János Életmű-díj – részesült a Könyvtárosok Világnapja (április 14.) alkalmából.

Kocsik Tibor önkéntesünk, a Magyar Honvédség Anyagellátási Raktárbázisának közalkalmazottja, A HAZÁÉRT COIN-t vehette át Augusztus 20. alkalmából.

Punykó Máriát, az Irka c. gyermeklap volt főszerkesztőjét alapítványunk 2012 őszén terjesztette fel a Falvak Kultúrája Alapítványhoz a Magyar Kultúra Lovagja címre. A lovaggá ütés ceremóniája január 19-én zajlott.

Gratulálunk mindannyiuknak!

Nyilvánosság

Az alapítványt érintő eseményekről megjelent sajtóhíreket honlapunkon rendszeresen közzétesszük.

www.kamika.hu

Honlapunkat igyekszünk folyamatosan karban tartani, s Facebook-on is követhetőek vagyunk.