Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink

Ez történt 2018-ban

Az év örömteli eseménnyel kezdődött. Alapítványunk felterjesztésére, Gáspár Ferenc író-tanárt a Magyar Kultúra Lovagjává ütötték, elismeréseként a határon túli magyar diákok körében kifejtett munkásságáért. Oszlopos tagja annak a kis csapatnak, mely évente két alkalommal határon túli iskolákba kíséri az alapítvány könyvadományát, s tart rendhagyó történelem órákat, ill. ajándékozza meg az iskolákat saját kiadójának könyveivel. Így volt ez 2018. május 22-én és november 25-én is. Első alkalommal a szatmári Szamoskrassón, másik alkalommal a szilágysági Hadad község iskolájában voltunk, 4-4 rendhagyó órával.

Februárban egy szakmai továbbképzést szerveztünk 15 kárpátaljai, szatmári és szilágysági iskolai könyvtáros és pedagógus részére, Az anyanyelvápolás lehetőségei az iskolai könyvtárakban címmel. A nyelvápolás és a nyelvoktatás legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembereit kértük fel előadóknak, ill. a gyakorlati foglalkozásokon és tanórákon alkalmazható nyelvi játékokkal ismerkedhettek meg. Továbbá az ehhez szükséges könyvekkel, eszközökkel, fejlesztőjátékokkal ismerkedhettek meg. A képzésről tanúsítványt állítottunk ki, melynek alapján a kötelező továbbképzésükbe ezt a 20 órát beszámolják. A felajánlott könyveket kisebb ütemben, de begyűjtöttük és továbbadtuk. Honlapunkon és Fb-oldalunkon az eseményekről beszámoltunk.

2018. évi pénzügyi beszámoló megtekintése

Köszönet Hadadról

2018. >november 25-én elérkezett a várva várt nap, amikor örömmel láthattuk vendégül a KÁRPÁTALJAI MAGYAR ISKOLAI KÖNYVTÁRAKÉRT ALAPÍTVÁNY képviselőit, hogy iskolánk tanulóinak rendhagyó órákat tartsanak.

A legkisebbeknek Dr. Vraukóné Lukács Ilona tartott interaktív foglalkozást „Békalét” címmel, amibe minden belefért, ami békához köthető: vers, mese, ének, játék. A kisiskolások pedig teljes mértékben közreműködtek ebben, szinte tolongtak, hogy megcsillogtassák tudásukat minden szinten. Nemcsak a gyerekeknek, a részt vevő pedagógusoknak is nagy élmény volt ez a tevékenység.

Arany János életéről szólt a rendhagyó irodalomóra Cselenyák Imre író irányításával. Nagy Cristina és László Renáta tanárnők szerint nagyon magával ragadó volt az óra, ami abban is mérhető, hogy a gyerekek fokozott figyelemmel kísérték végig az előadást. Csupán annyit észrevételeztek, hogy „Arany Jánosnak ferde volt a bajusza” (gyerekszáj).

Faragó György (tanár, könyvtáros) rendhagyó történelemórát tartott címmel. Jámbor Tibor és Lukács Melánia tanárnő a gyerekek nevében is köszönetét fejezi ki az interaktív történelem óráért. Különösen megkapó volt az irodalmi szövegek adekvát használata. A gyerekeknek tetszett, hogy tudtak építeni előzetes ismereteikre, és azt bővíthették is.

Szintén rendhagyó történelem órán vehettek részt a IV.-V. osztályos tanulók, „Lovag voltam Mátyás király udvarában”  címmel, melyet Gáspár Ferenc (író, tanár)  irányított. Indításként saját könyvét – A holló felrepül- mutatta be a diákoknak, majd egy interaktív játékra hívta a tanulókat: királyválasztást rendeztek. A legtöbb helyes választ adó diák lett a király, de mindenki díjazott lett. A helyes válaszadók egy-egy jutalommal, és mindenki élményekkel gazdagon zárta a rendhagyó történelem órát – mesélte Domokos Emese tanítónő.

A foglalkozások után iskolánk könyvtárában vendégeink gazdag könyvadományt adtak át, hogy növeljék diákjaink olvasás iránti vágyát, érdeklődését.

A „Wesselényi” Általános Iskola tanulói és tanárai nevében is szeretném megköszönni ezt a szép napot, a gazdag könyvadományt, és nem utolsó sorban azt, hogy megtiszteltetek minket személyesen!

Szeretettel várjuk vissza mindannyiukat!

 

Bakk Judit – tanító-könyvtáros
2018. október 31. Hadad

 

Programfüzet megtekintése
Az eseményen készült fotók megtekintése

Szamoskrassói beszámoló

 „Az adakozás nem csupán másoknak ad életet, de neked is.” (Sean Covey)

 

018. >május 23-án iskolánkba, a szamoskrassói Bem József Általános Iskolába látogattak a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárért Alapítvány képviselői, Dr. Vraukóné Lukács Ilona irányításával, ahol rendhagyó irodalom, történelem és zenés előadásokat tartottak diákjainknak, valamint iskolánk könyvtárát könyvekkel is gazdagították.

Sokat gondolkodtam, hogyan  tudnám jellemezni ezt a napot, amikor látogatásotok életet hozott az iskolánkba. Ekkor  talált rám ez a Covey idézet és általa fogalmazódott meg bennem, mi volt az amit az arcotokon láttam. Valóban, az adományotok és annak módja: az előadásotok, a gyerekekkel való játszadozásaitok életet vittek iskolánk szürke hétköznapjaiba és látszott, hogy ez titeket is éltet. Azt szokták mondani, hogy az adományokat nem lehet csak úgy odavetni az embereknek, mindenkinek joga van egy kis kedvességre, de mi ettől sokkal többet kaptunk tőletek. A foglalkozások sokszínűsége, a gyerekek érdeklődésének felkeltése a könyvek és az olvasás iránt, olyan profizmus és szívből jövő tenniakarás bizonyítéka, amivel az ember ritkán találkozik életben.

Iskolánk kopott könyvtára, egy rejtelmes, titkokat rejtő szobává vált a gyerekeink számára és nem csak a tőletek kapott sok, színes, új könyvnek köszönhetően, hanem annak is, ahogyan előadásaitok által más ruhát adtatok a könyvtárunkra. Lényegesen megnőtt a könyvtárlátogató gyerekek száma és természetesen a kapott könyvekre volt nagy igény.

Itt szeretném megragadni az alkalmat és köszenetet mondani mindenért amit tőletek kaptunk.

Konfuciusz szerint „az erény nem marad egyedül, bizton társra talál.” Kívánjuk, hogy minél több társra találjatok, minél több életet adjatok és munkátok gyümölcsét nagyon sokáig élvezzétek.

 

Köszönettel,
Rákosi Réka-Renáta
Bem József Általános Iskola

 

Az eseményen készült fotók és programfüzet megtekintése

Vizek egymás között – Támogatási lehetőség verseskötet vásárlásával

Kovács katáng Ferenc leveléből:

Új verskötetem jelenik meg, Gaál Zoltánnal közösen ez a harmadik.

50 darab számozott és dedikált példány teljes bevételét ajánlom fel ezúttal is a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványnak.

A kötetet az alábbi e-mailen lehet előjegyezni, és hozzá 2-50 közötti sorszámot választani (kedvezménnyel 2.000 Ft): kkferenc49@gmail.com

A könyv bemutatását Debreceni Tibor vállalta, akinek az alábbi szöveggel ajánlottam a verseimet: a magyar drámapedagógia atyjának, a 90. életét taposó Debreczeni Tibornak.

 

Szeretettel várok mindenkit
2018. március 26-án hétfőn 18 órára
a VIZEK EGYMÁS KÖZÖTT c. kötet bemutatójára
az Országos Idegennyelvű Könyvtárba
1056 Budapest, Molnár u. 11

Az anyanyelvápolás lehetőségei az iskolai könyvtárakban

A külhoni, magyar, vagy magyarul is oktató iskolák könyvtárosainak (Kárpátalja és Szatmár) – 14 fő – 2 napos továbbképzésen kívánunk elméleti és gyakorlati ismereteket adni, melyekkel saját könyvtárukban tudnak majd olyan foglalkozásokat tartani, hogy diákjaiknak tudnak segíteni anyanyelvük ápolásában, megőrzésében. Tervezett előadások témái: az anyanyelv nemzetmegtartó ereje; nyelv és irodalom; az anyanyelvi kultúrai; a nemzet és a vallás; a szomszédos országok nyelvtörvényei; történelem és anyanyelv (reformáció); nyelvi illemtan; nyelvápoló szervezetek, különös tekintettel azokra a területekre, melyekbe a határon túli iskolák/iskolások is bekapcsolódhatnak. Gyakorlat: könyvtári foglalkozásokon és tanórákon alkalmazható nyelvi játékok, s az ehhez szükséges könyvek, eszközök, fejlesztőjátékok megismerése. A nyelvápolás és a nyelvoktatás legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembereit kértük fel; Nyelvtudomány, anyanyelv-irodalom-történelem, nyelvápolás-nyelvművelés anyanyelv és oktatás, nyelvhasználat a Gutenberg-galaxisban és azon túl, nyelvi játékok mesemondás és nyelvfejlődés, nyelvi fejlesztő játékok ,nyelv és kommunikáció témákban. A bemutatott foglalkozásokhoz használt könyvekből, a fejlesztő játékokból, nyelvi társasjátékokból és a meghívott előadók könyveiből kívánunk megvásárolni 1-1 példányt/darabot a képzésen résztvevők számára, hogy a könyvtárukban maradéktalanul tudják a tanultakat alkalmazni, hasznosítani.

Teljes programfüzet megtekintése

Az eseményen készült fotók megtekintése

Gáspár Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagja

„A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”

Gáspár Ferenc magyar-történelem szakos tanár, újságíró, a Coldwell Kiadó vezetője. Legismertebb ifjúsági kalandregény-sorozata (A strucc vére, A strucc terjeszkedik, A strucc halála, A sárkány pallosa, A sárkány harca, A sárkány álma, A holló felrepül, Pogányokkal táncoló és A holló a Napba száll) magyar történelmi ihletettségű. 2007-ben jelent meg felnőtteknek szóló könyve Ördögvér címmel, mely a Magyar Napló regénypályázatán különdíjat nyert. 2016-ban Pósa Zoltán íróbarátjáról szóló monográfiája, Pósa Zoltán, akinek nyitott könyv az élete címmel. Utóbbi kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2015-ben NKA alkotói ösztöndíjat nyert a Trubadúrvarázs munkacímű regényére, mely Janus címen 2017 októberében látott napvilágot. A Magyar Krónika folyóirat külső munkatársa. Novellái és utolsó regényének részletei az Irodalmi Jelen online és nyomtatott változatában egyaránt gyakran olvashatók. Ezen kívül elbeszélései megjelentek a Spanyolnáthában, a Pannon Tükörben, a Lyukasórában, az És-ben, és még számos folyóiratban és antológiában.

Tíz évig főállású tanárként dolgozott, majd íróként, újságíróként folytatta pályáját. Tanóráit humorral, anekdotákkal fűszerezte. A történelmet „másként tanítva” vezette el arra a területre, amelynek eredményét általános iskolás diákok ezrei megtapasztalhatták nem csak a anyaországi, hanem még többen a határon túli magyar tannyelvű iskolákban. A középkori magyar történelmi ismeretterjesztésnek misszionáriusa lett. A saját maga által írott történelmi ifjúsági regényeire építve több éven át szervezett határainkon átívelő iskolai vetélkedőket, utaztatta a nyerteseket a diósgyőri várba, ajándékozta meg őket számos értékes kötettel. Anyaországi kistelepülések iskoláiba rendszeresen visszatérő vendég. Tíz éve állt a Kárpátalja Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány „szolgálatába”, s kíséri évente több alkalommal könyvadományozó útjára az alapítványt, családját bevonva, tanár és író barátait is megnyerve az ügynek; Beregszásztól Körösmezőig, Kassától Nagyváradig. Tíz év alatt közel ötven alkalommal aktív résztvevője, szervezője és támogatója a magyar nyelv megőrzésért kitartóan küzdő missziós utaknak; cselekvően, adakozóan. Teszi ezt azért, hogy a fiatalokkal megismertethessen egy olyan fantasztikus történelmi korszakot, amikor dicsőség volt magyarnak lenni.

2018. január 20-án, a Magyar Kultúra Lovagjává avatták „A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”. Adományozó: Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány felterjesztésére.

Az eseményen készült fotók és videó megtekintése

Irka Karácsony

Ez volt a tizenharmadik Irka Karácsony, ami a mi jelenlétünkkel, adományainkkal együtt zajlott. Espán Margaréta, az Irka lap főszerkesztője Gay Tamás és Zsámár Katalin bábművészeket hívta meg, a Marcipán cica meg az oroszlánság c. előadásával, mely Gábor Éva képeskönyve alapján készült.

Az előadás végén lehetett verset mondani alapítványi jutalomkönyvért. Ezek után szervezetünk egy-egy könyvet adományozott mind a 180 résztvevő gyereknek; a kísérő pedagógusok pedig egy-egy könyvcsomgot kaptak (12 kötet)  iskolájuk számára.

A beregszászi bentlakásos iskola 20 tanulója pedig ismét megkapta Vraukó Tamás írószercsomagját.

A pedagógusszövetség ajándékát a munkatársak, a Dorcas Segélyszervezet plüssjátékait a színészek adták át a gyerekeknek.

Az ünnepségen alapítványunkat Kocsik Tibor és Vraukóné Lukács Ilona képviselte.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Adventi nagykoncert Kárpátaljáért

December 3-án, 17.00  órakor  megtelt a budapesti Új Színház nézőtere a Paulay Ede utcában. Érkeztek Kárpátaljáról busszal, autóval nagyon sokan, s még többen az ország különböző pontjairól és a fővárosból, hogy részesei lehessenek/lehessünk egy felemelő, ünnepi koncertnek, melynek megálmodója Várnagy Andrea zongoraművésznő és segítője Borszéki Molnár Dalma. A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány több mint hatszáz kötet könyvet adományozott a Pongrác Kiadótól kapott könyvekből; részben a műsorban közreműködőknek, illetve mindazon települések iskoláinak, amelyekből érkeztek fellépők. Ezúton is köszönjük a részvételét mindazoknak, akik a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány és a Magyar Olvasástársaság meghívását elfogadták (10 fő), részvételükkel megtisztelték a művészeket, a jelentősebb részben kárpátaljai előadókat, valamint a szervezőket, s azt, hogy személyes adományaikkal is támogatták az ügyet!

A jótékonysági koncert gondolatának megszületéséről a szervező, Borszéki Molnár Dalma az alábbiakat írta a program Facebook-oldalán:

„Művészként az ember bármely meghívásnak nagy örömmel tesz eleget, de vannak helyszínek, amelyek különösen kedvesek és ilyen Várnagy Andrea zongoraművésznőnek Kárpátalja, ahol a zenei oktatás, a szakmai munka mellett a magyar emberek összetartását példaértékűnek találta.

2011 óta évente jár vissza koncertezni Kárpátaljára és idén nyáron, többedmagával már másodszor szervezett zenei tábort Tiszapéterfalván, az ott élő és az anyaországból érkező gyermekek számára.

Az ottani közönség egyedülálló szeretete és az évek során kialakult szoros együttműködés az ott tanító kollégákkal és zenét tanuló növendékekkel megismertette vele a hangsúlyt, mely lelkükben él. A küzdés hangsúlyát, melyet kéretve-kéretlenül magukénak éreznek, de csodálatosan viselnek.

Mikor Vele ott jártam, ezt a hangsúlyt, ezt a rezgést éreztem én is. Hallva a magyar nyelvtől való elszakíttatásuk félelmét én is belegondoltam, hogy mi lenne velem, ha nem gyakorolhatnám az anyanyelvemet szabadon. Mi lenne akkor a gyermekeimmel? Egymásra néztünk, és tudtuk, hogy a szívünkbe lángot verő fájdalom nem maradhat hangtalan, cselekednünk kell!

Ez a koncert leszakadt országrészünk magyarjaiért ad tiszteletet, az Ők közreműködésükkel, Andrea éjt nappallá téve való munkájának eredményeként, hogy a kultúra virágozatása mellett szolidaritásunkat fejezzük ki és kiálljuk, és elmondjuk, hogy „Nyelvében él a nemzet”. Hitet kell adnunk azoknak, akik megérdemlik és el kell gondolkodnunk azon, hogy mi is lehetnénk ugyanezen a sorson, ha Isten nem ilyen kegyes hozzánk.

Most a zenén keresztül szólalunk meg és várunk mindenkit, aki ezt a nemes kezdeményezést magáénak érzi!”

Az eseményen készült fotók megtekintése

A Pongrác Kiadó könyvadománya

„A Pongrác Kiadó tulajdonosaként keresem Önöket. Szeretnénk intézményeknek, iskoláknak, családoknak, gyerekeknek adományozni a könyveinkből. Mintegy 100 különböző címről és mintegy 30000-es darabszámról van szó. A kötetek megtekinthetőek a honlapunkon: http://pongrac.hu

A kiadó a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványt (KaMIKA) kereste meg azzal a kéréssel, hogy segítsünk új tulajdonost/gazdát keresni ennek a nagyszámú kötetnek. Kérdésünkre, hogy közvetítőt, lebonyolítót keresnek, vagy rábíznák a könyveket egy-egy  civil szervezetre is, hasznosításra, az alábbi választ kaptuk:

Ha sikerül olyan személyt vagy szervezetet találnunk, aki hathatósan közreműködik abban, hogy minél több kötet a lehető legjobb helyre kerüljön, nagyon örülni fogunk. Ha a lebonyolító és a fogadó ugyanaz, részünkről rendben, hisz a végeredmény a lényeg, … hogy a pazarlás kérdése fel sem merül. Azt mindenáron szeretnénk elkerülni.

Alapítványunk (KaMIKA)  és a Magyar Olvasástársaság, HUNRA célközönsége – pedagógusok, diákok, olvasó/sás/barátok – teljes egészében megegyezik, csupán a földrajzi határokat illetően voltak prioritások a kezdetekben, de ezek egyre inkább összemosódnak. Ezért az adományt közösen kezeljük.

Hosszas egyeztetések után, számos segítő szándékú ember támogatásával a 25050 kötetnyi könyv az ország öt különböző pontjára került; Budapest, Debrecen, Kaposvár, Nyíregyháza, Püspökladány. Az elosztás alapelve volt, hogy első sorban olyan településekre kerüljenek, ahol hagyományosan nagy létszámot mozgató olvasási, szövegértési vetélkedőket szerveznek (Debrecen, Kaposvár, Püspökladány). Továbbá, ahol az iskolai könyvtárak és a  könyvtárostanárok munkáját a legnagyobb hatékonysággal tudják támogatni (Budapest, EKE-OFI-OPKM), s ahonnét a határon túli könyvtárak, első sorban Kárpátalja olvasói a lehető legegyszerűbben elérhetőek legyenek (Nyíregyháza). Ami nagyon fontos szempont volt még, hogy a versenyeket szervezők is kiterjedt határon túli kapcsolatokkal rendelkeznek, s a könyvek célba juttatása így több csatornán folyik.

Köszönetet mondunk Palotás Attilának, aki levelével megkeresett bennünket, s diákok ezrei juthatnak szép, tartalmas könyvekhez.

A könyvekért, azoknak az adományozó raktárából való elszállításának megszervezéséért és raktározásáért az alábbi személyeknek és szervezeteknek mondunk köszönetet:

 • Dömsödy Andrea – Budapest, EKE-OFI- OPKM
 • Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola – Nyíregyháza (Tóth Gábor ig., Király Attila)
 • Hernádi Szilvia – Nyíregyháza, Nyíregyháza
 • Kaposvári SzC – Kodály Zoltán Központi Általános Iskola (Szabó Zoltánné, Kudomrák Zsuzsanna)
 • Andrásiné Tünde, Mészáros Eszter és Tányér József – Püspökladány, Városi Könyvtár
 • Palotás Attila – Pongrác Kiadó
 • Péterfi Rita – EKE-OFI- OPKM
 • Petermanné Juhász Zsuzsa – Debrecen, Ady Endre Gimnázium
 • Pszichotikusok Egyesülete – Nyíregyháza
 • Sira Balázs – Kölcse
 • Szabó Krisztina – Debrecen, Művésztér Műhely Egyesület
 • Szokolainé Nikoletta – Nyíregyháza, Pszichotikusok Egyesülete

Az eseményen készült fotók megtekintése

Könyvadomány a nagyszőlősi és az ungvári járás magyar könyvtárosai részére

A Könyvtári Intézet által szervezett képzésen, Nagyszőlősön, 15 fő, Tégláson (Ungvári Járás) 24 fő könyvtáros vett részt. A képzéseket alapítványunk önkénteseinek előadásaival is bővítettük és könyvadományokat is átadtunk. Nagyszőlősön, ahol a szórványtelepülések könyvtáraiból is voltak jelen könyvtárosok, 12 kötet könyvet tudtunk átadni minden résztvevőnek. Tégláson, ahol az Ungvári és a Munkácsi Járás könyvtárosaival találkozhattunk, 8-8 kötetet adtunk át részükre a Pongrác Kiadó adományából.

Az eseményen készült fotók megtekintése