Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Az anyanyelvápolás lehetőségei az iskolai könyvtárakban

A külhoni, magyar, vagy magyarul is oktató iskolák könyvtárosainak (Kárpátalja és Szatmár) – 14 fő – 2 napos továbbképzésen kívánunk elméleti és gyakorlati ismereteket adni, melyekkel saját könyvtárukban tudnak majd olyan foglalkozásokat tartani, hogy diákjaiknak tudnak segíteni anyanyelvük ápolásában, megőrzésében. Tervezett előadások témái: az anyanyelv nemzetmegtartó ereje; nyelv és irodalom; az anyanyelvi kultúrai; a nemzet és a vallás; a szomszédos országok nyelvtörvényei; történelem és anyanyelv (reformáció); nyelvi illemtan; nyelvápoló szervezetek, különös tekintettel azokra a területekre, melyekbe a határon túli iskolák/iskolások is bekapcsolódhatnak. Gyakorlat: könyvtári foglalkozásokon és tanórákon alkalmazható nyelvi játékok, s az ehhez szükséges könyvek, eszközök, fejlesztőjátékok megismerése. A nyelvápolás és a nyelvoktatás legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembereit kértük fel; Nyelvtudomány, anyanyelv-irodalom-történelem, nyelvápolás-nyelvművelés anyanyelv és oktatás, nyelvhasználat a Gutenberg-galaxisban és azon túl, nyelvi játékok mesemondás és nyelvfejlődés, nyelvi fejlesztő játékok ,nyelv és kommunikáció témákban. A bemutatott foglalkozásokhoz használt könyvekből, a fejlesztő játékokból, nyelvi társasjátékokból és a meghívott előadók könyveiből kívánunk megvásárolni 1-1 példányt/darabot a képzésen résztvevők számára, hogy a könyvtárukban maradéktalanul tudják a tanultakat alkalmazni, hasznosítani.

Teljes programfüzet megtekintése

Az eseményen készült fotók megtekintése