Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink 2018 évből

Köszönet Hadadról

2018. >november 25-én elérkezett a várva várt nap, amikor örömmel láthattuk vendégül a KÁRPÁTALJAI MAGYAR ISKOLAI KÖNYVTÁRAKÉRT ALAPÍTVÁNY képviselőit, hogy iskolánk tanulóinak rendhagyó órákat tartsanak.

A legkisebbeknek Dr. Vraukóné Lukács Ilona tartott interaktív foglalkozást „Békalét” címmel, amibe minden belefért, ami békához köthető: vers, mese, ének, játék. A kisiskolások pedig teljes mértékben közreműködtek ebben, szinte tolongtak, hogy megcsillogtassák tudásukat minden szinten. Nemcsak a gyerekeknek, a részt vevő pedagógusoknak is nagy élmény volt ez a tevékenység.

Arany János életéről szólt a rendhagyó irodalomóra Cselenyák Imre író irányításával. Nagy Cristina és László Renáta tanárnők szerint nagyon magával ragadó volt az óra, ami abban is mérhető, hogy a gyerekek fokozott figyelemmel kísérték végig az előadást. Csupán annyit észrevételeztek, hogy „Arany Jánosnak ferde volt a bajusza” (gyerekszáj).

Faragó György (tanár, könyvtáros) rendhagyó történelemórát tartott címmel. Jámbor Tibor és Lukács Melánia tanárnő a gyerekek nevében is köszönetét fejezi ki az interaktív történelem óráért. Különösen megkapó volt az irodalmi szövegek adekvát használata. A gyerekeknek tetszett, hogy tudtak építeni előzetes ismereteikre, és azt bővíthették is.

Szintén rendhagyó történelem órán vehettek részt a IV.-V. osztályos tanulók, „Lovag voltam Mátyás király udvarában”  címmel, melyet Gáspár Ferenc (író, tanár)  irányított. Indításként saját könyvét – A holló felrepül- mutatta be a diákoknak, majd egy interaktív játékra hívta a tanulókat: királyválasztást rendeztek. A legtöbb helyes választ adó diák lett a király, de mindenki díjazott lett. A helyes válaszadók egy-egy jutalommal, és mindenki élményekkel gazdagon zárta a rendhagyó történelem órát – mesélte Domokos Emese tanítónő.

A foglalkozások után iskolánk könyvtárában vendégeink gazdag könyvadományt adtak át, hogy növeljék diákjaink olvasás iránti vágyát, érdeklődését.

A „Wesselényi” Általános Iskola tanulói és tanárai nevében is szeretném megköszönni ezt a szép napot, a gazdag könyvadományt, és nem utolsó sorban azt, hogy megtiszteltetek minket személyesen!

Szeretettel várjuk vissza mindannyiukat!

 

Bakk Judit – tanító-könyvtáros
2018. október 31. Hadad

 

Programfüzet megtekintése
Az eseményen készült fotók megtekintése

Szamoskrassói beszámoló

 „Az adakozás nem csupán másoknak ad életet, de neked is.” (Sean Covey)

 

018. >május 23-án iskolánkba, a szamoskrassói Bem József Általános Iskolába látogattak a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárért Alapítvány képviselői, Dr. Vraukóné Lukács Ilona irányításával, ahol rendhagyó irodalom, történelem és zenés előadásokat tartottak diákjainknak, valamint iskolánk könyvtárát könyvekkel is gazdagították.

Sokat gondolkodtam, hogyan  tudnám jellemezni ezt a napot, amikor látogatásotok életet hozott az iskolánkba. Ekkor  talált rám ez a Covey idézet és általa fogalmazódott meg bennem, mi volt az amit az arcotokon láttam. Valóban, az adományotok és annak módja: az előadásotok, a gyerekekkel való játszadozásaitok életet vittek iskolánk szürke hétköznapjaiba és látszott, hogy ez titeket is éltet. Azt szokták mondani, hogy az adományokat nem lehet csak úgy odavetni az embereknek, mindenkinek joga van egy kis kedvességre, de mi ettől sokkal többet kaptunk tőletek. A foglalkozások sokszínűsége, a gyerekek érdeklődésének felkeltése a könyvek és az olvasás iránt, olyan profizmus és szívből jövő tenniakarás bizonyítéka, amivel az ember ritkán találkozik életben.

Iskolánk kopott könyvtára, egy rejtelmes, titkokat rejtő szobává vált a gyerekeink számára és nem csak a tőletek kapott sok, színes, új könyvnek köszönhetően, hanem annak is, ahogyan előadásaitok által más ruhát adtatok a könyvtárunkra. Lényegesen megnőtt a könyvtárlátogató gyerekek száma és természetesen a kapott könyvekre volt nagy igény.

Itt szeretném megragadni az alkalmat és köszenetet mondani mindenért amit tőletek kaptunk.

Konfuciusz szerint „az erény nem marad egyedül, bizton társra talál.” Kívánjuk, hogy minél több társra találjatok, minél több életet adjatok és munkátok gyümölcsét nagyon sokáig élvezzétek.

 

Köszönettel,
Rákosi Réka-Renáta
Bem József Általános Iskola

 

Az eseményen készült fotók és programfüzet megtekintése

Vizek egymás között – Támogatási lehetőség verseskötet vásárlásával

Kovács katáng Ferenc leveléből:

Új verskötetem jelenik meg, Gaál Zoltánnal közösen ez a harmadik.

50 darab számozott és dedikált példány teljes bevételét ajánlom fel ezúttal is a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványnak.

A kötetet az alábbi e-mailen lehet előjegyezni, és hozzá 2-50 közötti sorszámot választani (kedvezménnyel 2.000 Ft): kkferenc49@gmail.com

A könyv bemutatását Debreceni Tibor vállalta, akinek az alábbi szöveggel ajánlottam a verseimet: a magyar drámapedagógia atyjának, a 90. életét taposó Debreczeni Tibornak.

 

Szeretettel várok mindenkit
2018. március 26-án hétfőn 18 órára
a VIZEK EGYMÁS KÖZÖTT c. kötet bemutatójára
az Országos Idegennyelvű Könyvtárba
1056 Budapest, Molnár u. 11

Az anyanyelvápolás lehetőségei az iskolai könyvtárakban

A külhoni, magyar, vagy magyarul is oktató iskolák könyvtárosainak (Kárpátalja és Szatmár) – 14 fő – 2 napos továbbképzésen kívánunk elméleti és gyakorlati ismereteket adni, melyekkel saját könyvtárukban tudnak majd olyan foglalkozásokat tartani, hogy diákjaiknak tudnak segíteni anyanyelvük ápolásában, megőrzésében. Tervezett előadások témái: az anyanyelv nemzetmegtartó ereje; nyelv és irodalom; az anyanyelvi kultúrai; a nemzet és a vallás; a szomszédos országok nyelvtörvényei; történelem és anyanyelv (reformáció); nyelvi illemtan; nyelvápoló szervezetek, különös tekintettel azokra a területekre, melyekbe a határon túli iskolák/iskolások is bekapcsolódhatnak. Gyakorlat: könyvtári foglalkozásokon és tanórákon alkalmazható nyelvi játékok, s az ehhez szükséges könyvek, eszközök, fejlesztőjátékok megismerése. A nyelvápolás és a nyelvoktatás legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembereit kértük fel; Nyelvtudomány, anyanyelv-irodalom-történelem, nyelvápolás-nyelvművelés anyanyelv és oktatás, nyelvhasználat a Gutenberg-galaxisban és azon túl, nyelvi játékok mesemondás és nyelvfejlődés, nyelvi fejlesztő játékok ,nyelv és kommunikáció témákban. A bemutatott foglalkozásokhoz használt könyvekből, a fejlesztő játékokból, nyelvi társasjátékokból és a meghívott előadók könyveiből kívánunk megvásárolni 1-1 példányt/darabot a képzésen résztvevők számára, hogy a könyvtárukban maradéktalanul tudják a tanultakat alkalmazni, hasznosítani.

Teljes programfüzet megtekintése

Az eseményen készült fotók megtekintése

Gáspár Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagja

„A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”

Gáspár Ferenc magyar-történelem szakos tanár, újságíró, a Coldwell Kiadó vezetője. Legismertebb ifjúsági kalandregény-sorozata (A strucc vére, A strucc terjeszkedik, A strucc halála, A sárkány pallosa, A sárkány harca, A sárkány álma, A holló felrepül, Pogányokkal táncoló és A holló a Napba száll) magyar történelmi ihletettségű. 2007-ben jelent meg felnőtteknek szóló könyve Ördögvér címmel, mely a Magyar Napló regénypályázatán különdíjat nyert. 2016-ban Pósa Zoltán íróbarátjáról szóló monográfiája, Pósa Zoltán, akinek nyitott könyv az élete címmel. Utóbbi kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2015-ben NKA alkotói ösztöndíjat nyert a Trubadúrvarázs munkacímű regényére, mely Janus címen 2017 októberében látott napvilágot. A Magyar Krónika folyóirat külső munkatársa. Novellái és utolsó regényének részletei az Irodalmi Jelen online és nyomtatott változatában egyaránt gyakran olvashatók. Ezen kívül elbeszélései megjelentek a Spanyolnáthában, a Pannon Tükörben, a Lyukasórában, az És-ben, és még számos folyóiratban és antológiában.

Tíz évig főállású tanárként dolgozott, majd íróként, újságíróként folytatta pályáját. Tanóráit humorral, anekdotákkal fűszerezte. A történelmet „másként tanítva” vezette el arra a területre, amelynek eredményét általános iskolás diákok ezrei megtapasztalhatták nem csak a anyaországi, hanem még többen a határon túli magyar tannyelvű iskolákban. A középkori magyar történelmi ismeretterjesztésnek misszionáriusa lett. A saját maga által írott történelmi ifjúsági regényeire építve több éven át szervezett határainkon átívelő iskolai vetélkedőket, utaztatta a nyerteseket a diósgyőri várba, ajándékozta meg őket számos értékes kötettel. Anyaországi kistelepülések iskoláiba rendszeresen visszatérő vendég. Tíz éve állt a Kárpátalja Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány „szolgálatába”, s kíséri évente több alkalommal könyvadományozó útjára az alapítványt, családját bevonva, tanár és író barátait is megnyerve az ügynek; Beregszásztól Körösmezőig, Kassától Nagyváradig. Tíz év alatt közel ötven alkalommal aktív résztvevője, szervezője és támogatója a magyar nyelv megőrzésért kitartóan küzdő missziós utaknak; cselekvően, adakozóan. Teszi ezt azért, hogy a fiatalokkal megismertethessen egy olyan fantasztikus történelmi korszakot, amikor dicsőség volt magyarnak lenni.

2018. január 20-án, a Magyar Kultúra Lovagjává avatták „A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”. Adományozó: Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány felterjesztésére.

Az eseményen készült fotók és videó megtekintése