Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink 2018 évből

Vizek egymás között – Támogatási lehetőség verseskötet vásárlásával

Kovács katáng Ferenc leveléből:

Új verskötetem jelenik meg, Gaál Zoltánnal közösen ez a harmadik.

50 darab számozott és dedikált példány teljes bevételét ajánlom fel ezúttal is a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványnak.

A kötetet az alábbi e-mailen lehet előjegyezni, és hozzá 2-50 közötti sorszámot választani (kedvezménnyel 2.000 Ft): kkferenc49@gmail.com

A könyv bemutatását Debreceni Tibor vállalta, akinek az alábbi szöveggel ajánlottam a verseimet: a magyar drámapedagógia atyjának, a 90. életét taposó Debreczeni Tibornak.

 

Szeretettel várok mindenkit
2018. március 26-án hétfőn 18 órára
a VIZEK EGYMÁS KÖZÖTT c. kötet bemutatójára
az Országos Idegennyelvű Könyvtárba
1056 Budapest, Molnár u. 11

Az anyanyelvápolás lehetőségei az iskolai könyvtárakban

A külhoni, magyar, vagy magyarul is oktató iskolák könyvtárosainak (Kárpátalja és Szatmár) – 14 fő – 2 napos továbbképzésen kívánunk elméleti és gyakorlati ismereteket adni, melyekkel saját könyvtárukban tudnak majd olyan foglalkozásokat tartani, hogy diákjaiknak tudnak segíteni anyanyelvük ápolásában, megőrzésében. Tervezett előadások témái: az anyanyelv nemzetmegtartó ereje; nyelv és irodalom; az anyanyelvi kultúrai; a nemzet és a vallás; a szomszédos országok nyelvtörvényei; történelem és anyanyelv (reformáció); nyelvi illemtan; nyelvápoló szervezetek, különös tekintettel azokra a területekre, melyekbe a határon túli iskolák/iskolások is bekapcsolódhatnak. Gyakorlat: könyvtári foglalkozásokon és tanórákon alkalmazható nyelvi játékok, s az ehhez szükséges könyvek, eszközök, fejlesztőjátékok megismerése. A nyelvápolás és a nyelvoktatás legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembereit kértük fel; Nyelvtudomány, anyanyelv-irodalom-történelem, nyelvápolás-nyelvművelés anyanyelv és oktatás, nyelvhasználat a Gutenberg-galaxisban és azon túl, nyelvi játékok mesemondás és nyelvfejlődés, nyelvi fejlesztő játékok ,nyelv és kommunikáció témákban. A bemutatott foglalkozásokhoz használt könyvekből, a fejlesztő játékokból, nyelvi társasjátékokból és a meghívott előadók könyveiből kívánunk megvásárolni 1-1 példányt/darabot a képzésen résztvevők számára, hogy a könyvtárukban maradéktalanul tudják a tanultakat alkalmazni, hasznosítani.

Teljes programfüzet megtekintése

Az eseményen készült fotók megtekintése

Gáspár Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagja

„A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”

Gáspár Ferenc magyar-történelem szakos tanár, újságíró, a Coldwell Kiadó vezetője. Legismertebb ifjúsági kalandregény-sorozata (A strucc vére, A strucc terjeszkedik, A strucc halála, A sárkány pallosa, A sárkány harca, A sárkány álma, A holló felrepül, Pogányokkal táncoló és A holló a Napba száll) magyar történelmi ihletettségű. 2007-ben jelent meg felnőtteknek szóló könyve Ördögvér címmel, mely a Magyar Napló regénypályázatán különdíjat nyert. 2016-ban Pósa Zoltán íróbarátjáról szóló monográfiája, Pósa Zoltán, akinek nyitott könyv az élete címmel. Utóbbi kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2015-ben NKA alkotói ösztöndíjat nyert a Trubadúrvarázs munkacímű regényére, mely Janus címen 2017 októberében látott napvilágot. A Magyar Krónika folyóirat külső munkatársa. Novellái és utolsó regényének részletei az Irodalmi Jelen online és nyomtatott változatában egyaránt gyakran olvashatók. Ezen kívül elbeszélései megjelentek a Spanyolnáthában, a Pannon Tükörben, a Lyukasórában, az És-ben, és még számos folyóiratban és antológiában.

Tíz évig főállású tanárként dolgozott, majd íróként, újságíróként folytatta pályáját. Tanóráit humorral, anekdotákkal fűszerezte. A történelmet „másként tanítva” vezette el arra a területre, amelynek eredményét általános iskolás diákok ezrei megtapasztalhatták nem csak a anyaországi, hanem még többen a határon túli magyar tannyelvű iskolákban. A középkori magyar történelmi ismeretterjesztésnek misszionáriusa lett. A saját maga által írott történelmi ifjúsági regényeire építve több éven át szervezett határainkon átívelő iskolai vetélkedőket, utaztatta a nyerteseket a diósgyőri várba, ajándékozta meg őket számos értékes kötettel. Anyaországi kistelepülések iskoláiba rendszeresen visszatérő vendég. Tíz éve állt a Kárpátalja Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány „szolgálatába”, s kíséri évente több alkalommal könyvadományozó útjára az alapítványt, családját bevonva, tanár és író barátait is megnyerve az ügynek; Beregszásztól Körösmezőig, Kassától Nagyváradig. Tíz év alatt közel ötven alkalommal aktív résztvevője, szervezője és támogatója a magyar nyelv megőrzésért kitartóan küzdő missziós utaknak; cselekvően, adakozóan. Teszi ezt azért, hogy a fiatalokkal megismertethessen egy olyan fantasztikus történelmi korszakot, amikor dicsőség volt magyarnak lenni.

2018. január 20-án, a Magyar Kultúra Lovagjává avatták „A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”. Adományozó: Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány felterjesztésére.

Az eseményen készült fotók és videó megtekintése