Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink 2014 évből

Dinnyés József Beregszászban

A daltulajdonossal Dalaim 45 éve címmel készített DVD-je apropóján utaztunk Beregszászba. A nem egyszerűen csak megzenésített verseket tartalmazó lemez módszertani bemutatóját tartotta meg Dinnyés József több mint harminc kárpátaljai magyar könyvtáros részére. Miután a könyvtárosok megismerhették, hogy milyen sok szempont alapján kereshetünk a rendkívül jól szerkesztett lemezen, illusztrációként meghallgathattunk néhány dalt, majd minden résztvevő megkapott egy példányt lemezből.

Abban a hitben segítettük ezt a bemutatót, hogy sokoldalúan hasznosítják majd azt a megajándékozottak mindennapi munkájukban.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Kuratóriumi ülés

Alapítványunk új összetételű kuratóriuma ülésezett a  Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. Az új civil törvénynek és  Polgári Törvénykönyvnek megfelelően alapítványunk háromtagú kuratórium irányításával működik tovább.  Gönczy Sándor betegségére való hivatkozással  már májusban jelezte, hogy nem tud tovább részt venni a közös munkában. Répási Ildikó pedig, mint a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárak Információs Egyesületének elnöke, feltételezett érintettként nem vehet részt a kuratórium munkájában. Mindketten nagyon sokat segítettek abban, hogy hatékonyan dolgozhassunk céljainknak megfelelően. Nagyon szépen köszönjük a munkájukat! A kuratórium új tagja Kováts Judit, aki magánemberként, cégének képviselőjeként és egy jótékonysági szervezet tagjaként is a kezdetektől segítője alapítványunknak. A kuratórium elnöke továbbra is Nagy László, titkára/képviselője Vraukóné Lukács Ilona.

VLI tájékoztatta a tagokat az alapítvány alapító okiratának az új Ptk. szerinti módosításairól, ill. az eljárás menetéről. Külön érintette az új dokumentumban az alapítvány tevékenységi köreit, melyek jelentősen bővültek az eredetihez képest.

Ezt követően szó volt a kuratórium működési szabályzatáról is. Az alapító okiratban foglaltak szerint az elnök a rendelkező/aláíró, de a gyakorlatban ezt a titkár végzi, Ő van bejelentve aláíróként minden szervnél. Ezen nem változtatunk a továbbiakban sem.

A titkár beszámolt a Wesselényi Szakközépiskolával kötött Iskolai Közösségi Szolgálat kapcsán történt megállapodás aláírásáról, s közös pályázati projektről is az iskolával. A megállapodás gyakorlati megvalósulása: a diákok több ezer kötet könyvet rendeztek polcra a raktárban, s jegyzékbe vették az adományba kapott VHS-kazettákat.

Tájékoztatás hangzott el arról, hogy az alapítvány, egyik alapító tagjának, Kovács Ferencnek a jóvoltából egy nagyteljesítményű videokamerához és komoly tartozékaihoz jutott. Az eszközöket, mint adomány az eszközleltárba bevételezésre kerül. hasznosítását illetően megállapodás született arról, hogy Bálint Pál operatőrrel megállapodást kötnek, hogy a kamera esetleges személyes használatának ellentételezéseként az alapítvány részére, külön megállapodás alapján BP. az alapítvány munkáját dokumentáló felvételeket készít.

Az alapítvány számára egy udvari sakk-készlet vásárlása történt kommunikációs és szövegértési/olvasásfejlesztési gyakorlatok támogatására. A játék hasznosítása első sorban határon túlra irányuló tervben szerepel, de anyaországi megvalósítása is.

A hasznosítást támogatandó egy kommunikációs tréningvezetői tanfolyam elvégzése is folyamatban van. (Képzési díj alapítványi támogatással, pályázati keretből; képzésen való részvétel munkaidő terhére, utiköltség személyes költségvetésből.)

A sakk játékra épülő program jelenleg kipróbálás alatt van.

A NAV tájékoztatása szerint alapítványunk 151.000.- Ft bevételre számíthat a felajánlott 1%-okból.

Ősszel egy adományozó utat szervezünk, melynek helyszíne: Kaszony.

(A kaszonyi iskolások jelentkeztek egyedül az alapítványunk és a Coldwell Kiadó által közösen meghirdetett történelmi vetélkedőre.)

Az ülés jó hangulatú és termékeny volt.

Önkéntesünk, Kocsik Tibor kitüntetése

Kocsik Tibor, a Magyar Honvédség Anyagellátási Raktárbázisának közalkalmazottja,

A HAZÁÉRT COIN-t vehette át a bázis parancsnokától Nemzeti Ünnepünk, Augusztus 20. alkalmából.

Alapító tagjainkon kívül számos olyan támogatót, ügyszerető barátot tudhat maga mellett alapítványunk, akik folyamatosan segítik munkánkat a maguk hivatása, tehetsége diktálta módon, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejük terhére.

Közéjük tartozik Kocsik Tibor is, akit határtalan könyvszeretete, a világra való nyitottsága vezetett el ahhoz, hogy elvégezze a felsőfokú képesítést adó Segédkönyvtárosi OKJ-s képzést a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

Tibornak, mint rendszeres könyvtárba járónak, az ott árusításra kihelyezett könyvek mellett elhelyezett tábláról, a kollégákkal való beszélgetésekből voltak információi az alapítványról. Rendszeresen vásárolta is a könyveket, mely bevétel az alapítvány támogatását szolgálta. A tanfolyam idején be is kapcsolódott az alapítványi munkába. Rendszeresen rendezte a könyvespolcot, cserélte az állományt. Sem estét, sem hétvégét nem sajnált feláldozni, ha nagyobb mennyiségű könyv érkezett adományként, s azt le kellett pakolni az autóról, s be kellett cipelni a raktárba. Az alapítványi támogatásra érkezett könyveket ettől kezdve ő tartja rendben. Előkészíti az adományozásokhoz a könyvcsomagokat, lepecsételi az „A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány Ajándéka” feliratú bélyegzővel, pakolja az autóra. Elsőként jelentkezett 2011-ben a Déva KÖSZÖNT program keretében a dévai Téglás Gábor Iskolaközpontba szervezett önkéntes munkára is. Ott egy hetet töltöttünk, napi nyolc-tíz órát dolgozva, hogy a közel húszezernyi kötet könyvet átválogassuk, rendszerezzük, s a szükségeseket a polcokon elhelyezzük. A több mázsányi könyvet cipelték a pincéből a harmadik emeletre, ketten. Nagyon kemény fizikai munkával járult így hozzá, hogy a szórványban, elszigetelten élő Dél-Erdélyi csángó magyar gyerekek iskolaközpontjában használható könyvtár működhessen. Még ugyanabban az évben részt vett a Munkácsi Járásba tartozó Izsnyéte iskolai könyvtárának rendbetételében, arra is több napot rászánva.Ugyanúgy, ahogy Verbőc, Aknaszlatina, vagy Som setében is.

Amikor a könyvtár létszámgondokkal küzdött, s nem tudta a portaszolgálatot biztosítani, akkor két hónapon keresztül minden szombaton délelőtt ezt ő vállalta ingyen és bérmentve. S közben – elnőiesedett pálya lévén a könyvtárosi – besegített a különböző részlegekben, amikor fizikai erőre volt szükség.

Közreműködik a szóróanyagok készítésében, reklámanyagok szétosztásában is.

Tibor szerény, visszahúzódó egyéniség, de rendkívül segítőkész, önzetlen ember, aki bármikor hajlandó idejét és fizikai erejét az alapítványi célok megvalósítása érdekében feláldozni, s minden más olyan ügy érdekében, mellyel úgy gondolja, hasznára lehet egy adott közösségnek.

Ilyen oldaláról ismerték meg a munkahelyén is.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Értékes adomány alapítványunknak

Alapító tagunk, Kovács Ferenc értékes adománnyal gazdagította alapítványunkat. A 2.5 millió Ft értékű kamera és tartozékai nem csak anyagi gyarapodást jelentenek számunkra, hanem annak a lehetőségét is, hogy munkánk dokumentálása folyamatos, rendszeres legyen. A kamera céljainknak megfelelően történő hasznosítására, szakszerű kezelésére a megfelelő személy kiválasztásáról alapítványunk kuratóriuma dönt legközelebbi, szeptemberi ülésén.

A kamera szett tartozékai:

 • SONY DSR-PD 170P (Gyári sz.: 210241)
  Tartozékok:

  • 2 db kameramikrofon, + első fényvédő – műanyag
  • 4 db akkumlátor ( NP-F960 – 2 db, NP F570 – 2db)
  • 1 db távirányító
  • hordozószíj (ideb)
  • nagylátószögű optika (i db)
 • 4 csatornás BOSS BX-4 sztereo mixer (Gyárisz.: CI 17169 (digitális video)
 • SONY DV magnó (Típus: DSR-20P, Gyárisz.: 15698)
 • 1 db SONY fülhallgató
 • Kábel -6 db
 • SONY akkumlátortöltő (AC- LloA)
 • DC kazetta – 5db 60 perces
 • Sony Electret mikrofon ECM-44B

A kárpátaljai szórványmagyarság határán – Aknaszlatina

Idei első adományozó utunk Aknaszlatinára vezetett.  Száva Katalin, az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola könyvtárosa az egyik legaktívabb résztvevője a 2002-től évente szervezett könyvtáros továbbképzéseknek Beregszászban, a Kölcsey Ferenc Nyári Pedagógusakadémiának. Érezhetően, az iskola igazgatója, Benedek Imre is fontosnak tartja az oktatás könyvek általi támogatását, ahogy Tóth István főkonzul úr is, aki most is elkísért bennünket. A magyar nyelv egyik védőbástyája a Bolyai János nevét viselő iskola, nem egyszerű helyzetben.

A kb. nyolcezer lakosú település magyarok és románok által lakott nagyobb részben, kisebbségben az ukrán nemzetiség él. Máramaros szomszédságában, Kárpátalja legkeletibb magyar tannyelvű iskolájában közel hétszáz kötet könyvvel és Szeifried Zoltán grafikusművész negyven, magyar íróklasszikusokat ábrázoló grafikájával és életrajzokkal járultunk most hozzá ehhez a nemes vállaláshoz a gyermeknap alkalmából. Könyvadományunk összeállítását a Genfi Magyar Könyvtár, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Csimota Kiadó és a Kelet- és közép Európai Kutató Központ támogatta. A jó hangulatról, az rendhagyó/ünnepi órákról Cselenyák  Imre  és Gáspár Ferenc írók, ill. Hajdú Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola népzenetanára és Kovács László a Népművészet Ifjú Mestere gondoskodott. A technikai  – pl. fotó – segítséget most is Kocsik Tibor biztosította.

A jó hangulatú együttlét, a jellegzetes helyi ételek kóstolása után még az óvodába is ellátogattunk, hogy a zenészek előcsalogassák a Napocskát a felhők közül.

Szép nap volt ez is!

Köszönjük minden támogatónknak, jelen- és távollévőknek a segítséget!

Konferencia a kisebbségi létről és az identitástudatról

A Beszetercebányán működő Bél Mátyás Egyetem (Felvidék) Bölcsészettudományi Karának Hungarisztika Tanszéke Az identitás metamorfózisa címmel rendezett konferenciát már második alkalommal.  Alapítványunkat Dr Vraukó Tamás és Vraukóné Lukács Ilona képviselhette Narratívák – asszimiláció vagy integráció c. előadásukkal. Az előadás a határmentén élők kisebbségtudatának sajátosságait elemezte, összehasonlítva Magyarország és a szomszédos országokban rekedt magyarság, valamint az USA és a Föld legnépesebb spanyol nyelvű országa, Mexiko határán lejátszódó társadalmi folyamatokat. Szlovák, szlovákiai és anyaországi magyar résztvevők irodalmi, nyelvi történelmi, politikai és társadalmi szempontból elemezték az identitás fogalmát, megélését.

Bajnok Lászlóné, alapító tagunk elismerése

Bajnok Lászlóné Jolika, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szervezete által alapított elismerésben részesült.

Csendes János Életmű-díj az aktív könyvtárosi tevékenységet befejező, illetve a már korábban nyugdíjba vonult munkatárs több évtizedes eredményes szakmai tevékenységének, életpályájának elismerésére. A kitüntetések elnyerésére felterjeszthetők mindazok, akik a megye közművelődési, felsőoktatási és szakkönyvtáraiban, továbbá a képzőhelyeken dolgoznak, illetve dolgoztak, megfelelnek a megfogalmazott elvárásoknak, és aktívan, folyamatosan részt vesznek az egyesület életében.

A díjat Nagy László, a területi szervezet és egyben  kuratóriumunk elnöke adta át.

Gratulálunk!

Újabb könyvadomány alapítványunknak

A Könyvtárostanárok Egyesületének tavaszi szakmai napjára, 2014. április 3-án, az OFI-OPKM-be az egyesület tagjai egy-egy értékes könyvvel érkeztek. Mese- és ifjúsági könyvek, kötelező irodalom, ill. az iskolai könyvtárszakmai munkában jól hasznosítható kézikönyvek kerültek a gyűjtésre kijelölt asztalra. Rövid időn belül kárpátaljai gyerekek olvasgathatják majd ezeket is.

Köszönet az adakozóknak!

BOLONDOS FILMEST az alapítványért

Magyarország norvégiai nagykövete, Jeszenszky Géza, a sok komoly és nehéz téma után vidámabb április 1-jére hívta honfitársait április 1-én este 6 órára, az osloi nagykövetség megújult nagytermébe.

Alapító tagunk, Kovács Ferenc, komoly részt vállalt a szervezésben.

Az alábbi módon invitálta a vendégeket:

Belépő: mindenki hozzon magával egy szépen becsomagolt könyvet vagy apró ajándékot és néhány fémtízest, mindnek megtaláljuk a helyét. A zsákbamacska bevételét a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány javára szánjuk.

Köszönjük a segítséget!