Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink 2013 évből

Irka Karácsony

Kilencedik alkalommal vett részt alapítványunk a hagyományos karácsonyi ünnepségen, melyet az Irka olvasóinak/szerkesztőinek szervez minden évben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség. Most sem mentünk üres kézzel; a gyerekek és a főiskola diákjai által feldíszített Karácsonyfa alá a Csimota Kiadó értékes könyveit tehettük, melyekkel a műsorban közreműködő gyerekeket, felkészítő tanáraikat ajándékoztuk meg. A gyermeklap karácsonyi száma mellé valamennyi, a közel kétszáz résztvevő diák megkapta az alapítványunk által készíttetett 2014-es kártyanaptárat is, melyet a 20 éves Irka tiszteletére készíttettünk.

Az ünnepség kiemelt eseménye volt, hogy azon részt vett Répás Zsuzsanna államtitkár-helyettes is, aki a „2013 a kisiskolások éve” alkalmából játékcsomagot adott át több iskolának, az azt képviselő diákoknak.

Az ünnepi asztal díszét, a mézeskalács-gyertyatartót Gabóda Éva óvodapedagógus-néprajzos készítette ebben az évben is.

Királykoronázás Kassán

A kassai Városi Ifjúsági Könyvtár munkatársa, Dudás Judit kért segítséget könyvtáruk karácsonyi programjának színesítéséhez. Anyaországi gyermek-, vagy ifjúsági írót szerettek volna meghívni. Alapítványunk rendszeres támogatója és segítője Gáspár Ferenc örömmel vállalta a feladatot. Az alsó tagozatos diákoknak Királykoronázás Kassán címmel tartott izgalmas, minden résztvevőt megmozgató rendhagyó történelem órát. Az íróvendég Pogányokkal táncoló c. kötetének címét adta a történelmi játéknak, amit a felső felső tagozatosoknak szerkesztett. Az órákba nagyon aktívan kapcsolódtak be a diákok: ötleteltek, mesét mondtak.

A könyvtár állományát 180 kötet könyvvel gyarapítottuk.

Az íróvendég és kísérőinek (Gosztonyi Enikő – MZSMVK, Vraukóné Lukács Ilona – KAMIKA) utaztatását a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár biztosította. A két könyvtárnak (+ Szepsi Városi Könyvtár) 2005 áprilisától van szakmai kapcsolata.

A 3 könyvtár, 300 könyv, 3000 olvasó c. együttműködési megállapodás aláírása 2005. április 14-én történt meg, a Könyvtárosok Világnapja alkalmából.

Köszönet a támogatásért!

Az eseményen készült fotók megtekintése

20 éves az Irka

Az Irka Kárpátalja egyetlen magyar nyelvű gyermeklapja. Megálmodói 1993 novemberében indították útjára. A lap megjelenésének feltételeit a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség biztosítja. Dédelgetője, gondozója, szinvonalának megőrzője Punykó Mária, a pedagógusszövetség munkatársa. A november 14-re szervezett születésnapi ünnepség méltó volt mind a laphoz, mind szerkesztőjéhez. A csodaszép születésnapi tortát legalább 250 ember vette körül. Az Irka körül bábáskodók, mai közreműködők, egykori és mai olvasók népes serege. Megható pillanat volt, amikor az egykori diákírók gyermekeikkel álltak fel a színpadra, s az egykoron szárnyait próbálgató diák már pedagógusként köszöntötte a lapot és saját megzenésített verseit adta elő.

Alapítványunk a Napkút Kiadó igényes kivitelű mesekönyveivel és novellás köteteivel, az érdi Teleki Sámuel Általános Iskola által gyűjtött könyvekkel és Gáspár Ferenc ifjúsági író, a magyar történelem érdekes, kevésbé ismert eseményeit bemutató könyveivel ajándékozta meg az ünnepségre meghívott gyermekeket.

Énekes/zenei programmal a ráti Szent Mihály Gyermekotthon diákjai készültek, Ivaskovics József vezetésével. A táncosok az ungvári Dayka Gábor Középiskolából érkeztek.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Somban járt a Kamika

Alapítványunk látogatásának az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja volt az apropója. Annak az adományozásnak, mely 2013. november 7-én zajlott a somi iskolában. Alapítványunk több mint ötszáz kötet magyar nyelvű könyvvel gyarapította a Somi Általános Iskola könyvtárát. Az ajándékkönyvek nagyobb hányada mesekönyv, tiniknek szóló sikerkönyvek, kötelező irodalom, ill. azok feldolgozásai, klasszikus szépirodalom és számos ismeretterjesztő könyv. Utóbbiak közül leginkább történelmi témájú kiadványok szerepeltek a csomagban, ill. több, a mindennapi munkához szükséges szótár, kézikönyv is jut az iskola könyvtárának polcaira. Ötven nagyon szép mesekönyv, közöttük számos hagyomásnyos és modernebb kivitelű leporello pedig az óvodásokhoz kerül majd. azokkal a mesekönyvekkel és klasszikus meséket tartalmazó DVD-kel együtt, melyeket a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület képviseletében Szeifried Zoltán grafikus adott át az óvoda vezetőjének, Kovács Renátának. Az egyesület elnökségi tagja a somi iskola könyvtárának is adományozott harmincat a magyar irodalom klasszikusairól készült grafikáiból, s egy festményét, melyet október 23. tiszteletére készített. Nevezett művész nem először kísérte az alapítvány képviselőit kárpátaljai útjára, mint ahogy Hajdú Ágota népzenetanár sem, aki itt is elbűvölte a gyerekekeket – ovisok és alsó tagozatosok – hangszereivel, hangjával és azzal az odaadásával, mellyel hozzájuk közeledik. Gáspár Ferenc író közel egy évtizede igyekszik a magyar történelem nagy eseményeit, vagy éppen kevésbé ismert alakjait játékosan megismertetni a felsőtagozatos diákokkal, mindig nagy sikerrel. Az utóbbi három évben mindig tagja a csapatnak Kocsik Tibor önkéntes, aki az adományok előkészítésében nagyon nagy segítségére van az alapítványnak, s az események dokumentálásában is. Észrevétlenül segít mindenben, teszi, amit kell.

Az iskola tanulói színvonalas és megható kis műsorral köszöntötték a vendégeket. Tiszteletre méltó, hogy a falu költő-szülötteinek verseit mondták el a gyerekek, ill. azok megzenésített változatát énekelték el az ének tanárnő kíséretével, s a végén még közös éneklésre is invitálták a hallgatóságot, a vendégeket is. Ködöböcz Attila iskolaigazgató és Kovács Irma, az iskola könyvtárosa is köszönetüket fejezték ki, hogy az alapítvány őket választotta, hogy ők kaphatták a sok szép könyvet.

Az iskola könyvtárosa 2002-tól, szinte kivétel nélkül minden könyvtárszakmai rendezvényen részt vesz, amit a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesülete szervez a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség égisze alatt. A KMPSZ-t Punykó Mária, az Irka c. gyermeklap szerkesztője képviselte.

Cikk a kárpátalja.ma oldalon

Megérkezett a Genfi Magyar Könyvtár adománya

Még 2008-ban kapott felkérést alapítványunk az akkori Miniszterelnöki Hivataltól, hogy fogalmazzuk meg javaslatainkat a nyugati magyar diaszpórában élő magyarok „fölöslegessé” vált könyveinek a Kárpát-medence magyarlakta településein való hasznosítására. Ez meg is történt, s több programban is megjelent egy-egy eleme, de gyakorlati megvalósítás nem történt. Ez év májusában, a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozóján történtek meg az első egyeztetések a Genfi Magyar Könyvtár képviselője, Mercz László és alapítványunk között az adományozásról. Az adományozó fél vállalta az állomány szállítását, lajstromozott átadását. Hosszas előkészítés után október 8-án megérkezett a közel tizenegyezer kötet könyv, 200 banános ládában. A könyvek tárolásához a Feliciter Kiadó bocsájtotta rendelkezésünkre raktárát. Ezúton is köszönet érte!

A közel hat tonnányi könyvet a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium diákjai – Agócs Attila, Sipos Tibor, Vitéz Koppány, Vass Bence, Cziránku Barna – és alapítványunk állandó segítői – Fábián Róbert és Kocsik Tibor – pakolták le a teherautóról. Köszönet a kemény munkáért!

Az állomány hasznosításáról annak alapos átvizsgálása után döntünk. Ami biztos: minden hasznosítható könyv határon túli olvasókhoz kerül majd.

A könyvek sorsáról beszámolunk honlapunkon.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Egy csepp a tengerben

Ez volt a címe annak az előadásnak/konzultációnak, amelyben alapítványunk múltjáról és jövőjéről beszélgettek a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárosok Információs Egyesületének tagjai és alapítványunk képviselői a Kölcsey Ferenc Nyári Pedagógus Akadémia keretében szervezett továbbképzésen. Az egyhetes kurzus központi témájául a könyvtárak informatikai fejlesztésének lehetőségeit választották a szervezők. Ezért hívtuk meg egyik kiemelt támogatónk, a Monguz Kft munkatársát, Tóth Kornélt, hogy a cég új fejlesztésű szoftverjének iskolai könyvtári változatát bemutassa a kárpátaljai kollégáknak. Természetesen, a kollégák most sem mentek haza üres kézzel: Minden résztvevő 3-3 db szépirodalmi könyvet vihetett haza állománya bővítésére, jutalmazásra. Hajdú Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola népzenetanára szintén az alapítvány szervezésében vett részt mint előadó, a szintén ugyanebben az időben a kárpátaljai óvónők továbbképzésén. Nemcsak a citerázás alapjaival ismertette meg őket, hanem egy általa készíttetett citerát is ajándékozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolai Pedagógia Tanszékének. Az oktatást megelőzően a beregszászi 6. sz. óvoda magyar csoportjában tartott játékos zenei foglalkozást.

Köszönjük az előadóknak alapítványunk munkájának ilyen formában való támogatását!

Az eseményen készült fotók megtekintése

Éva Erzsike 1941-2013

Kedves Barátaink!

Megdöbbenve, értetlenül fogadtam és adom tovább a hírt: Éva Erzsike… Annyi terve volt. Áprilisban csináltatott új útlevelet. Az is a határon derült ki, hogy lejárt. Mindig jött, akárhová, akármilyen kényelmetlenül utaztunk, szálltunk meg. Mindig volt egy jó szava, mindig volt egy előadás a tarsolyában, mindig volt valami a nagy utazótáskában, amivel az Irka Karácsonyokon feldíszítette az asztalt, egy játék egy könyv…vagy bármi, hogy az is kaphasson, akire senki nem számított. Hogy is lehetne elhinni, hogy már nem utazhat velünk többé! A lelkét adta volna oda bárkinek, hogy segíthessen, csak másnak ne fájjon semmi! Nekem még nem fáj, mert még nem hiszem. Majd ha elmaradnak az oroszóráink, ha a következő útnál nem lesz ott velünk… Igyekezett észrevétlen lenni, de mindenkiben nyomot hagyott.

Olyan JÓ volt.

Vraukóné Lukács Ilona

A Genfi Magyar Könyvtár adománya alapítványunknak

A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozóján való részvételnek komoly hozadéka lett az alapítvány számára. A Genfi Magyar Könyvtár képviseletében ott megjelent Mercz László felajánlotta, hogy a könyvtár állományát alapítványunknak ajánlja fel. Amennyiben a raktározási feltételekről sikerül végleges döntést hoznunk a jövő héten, június utolsó hetében megérkezik a több mint tízezer kötet. Nincsenek illúzióink: tudjuk lista nélkül is, de a már megkapott lista alapján meggyőződésünk, hogy a könyveknek kb. harmada kerül majd át a határon túlra, de ez az ára annak, hogy azok a könyvek viszont itt legyenek, amelyekre szükség van pl. Kárpátalján. Szóban is egyeztettünk erről, de a napokban kapott levélből egyértelműen kiderül, hogy az ingyenes szállítás mellett megkapjuk azt a számítógépet, amelyen ISIS rendszerben megtalálhatók a könyvek adatai, s szükség esetén a program átkonvertálásában is segítenek.

Július 8-13. között lesz a kárpátaljai iskolai könyvtárosok továbbképzése Beregszászban a Kölcsey Ferenc Nyári Pedagógusakadémia keretein belül. Ekkor már alkalmuk lesz a kollégáknak a lista alapján válogatni is, hogy minél hamarabb hozzájuthassanak a könyvekhez.

Levelek az adományozótól

Bemutatkozik a Genfi Magyar Könyvtár

Videó

Dokumentumok

Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója

Budapest, 2013. 05. 28-29.

Abban a megtiszteltetésben részesült alapítványunk képviselője, hogy meghívást kapott a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójára, mintegy az alapítvány munkáját is elismerendő.

A konferencia célja az volt, hogy 2020-ig terjedő időszakra kidolgozza a hazai és határon túli magyar könyvtárak közötti együttműködés kereteit kijelölő szakmai koncepciót. A 2020-ig terjedő időszakra dolgoz ki a hazai és határon túli magyar könyvtárak közötti együttműködés kereteit kijelölő szakmai koncepciót.

A Határtalan együttműködés – stratégia, integráció, megújulás címmel meghirdetett kétnapos tanácskozás az anyaországi és határon túli magyar könyvtárak közötti együttműködés eddigi tapasztalatait tekintette át az Országházban és az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK), ezekre építve dolgozott ki és fogadott el egy olyan szakmai koncepciót, amely kijelöli a további együttműködés tartalmát és kereteit a 2014 és 2020 közötti időszakra. Úgy gondoljuk, hogy ebbe a keretbe mi is beletartozunk, s a továbbiakban is szép feladatokat oldhatunk meg saját erőből, ill. összefogással. Komoly elismerést jelent a szakmának, hogy magas rangú állami képviselet volt jelen a plenáris ülésen Kövér László az Országgyűlés elnöke.

A házelnök az Országgyűlési Könyvár, az OSZK, valamint a Könyvtári Intézet által megrendezett tanácskozás alkalmából 22 határon túli könyvtárnak Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című, 21 kötetből álló könyvsorozatot adományozta. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár L. Simon László, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke Halász János kultúráért felelős államtitkár.

Fotók erre

Videó

Síppal, dobbal, nádi hegedűvel – Gyermeknap Gálocson

Lehetett volna ez is a címe annak a Gyermeknap alkalmából szervezett programnak, amelyet Hajdú Ágotának, a Vikár Sándor Zeneiskola népzenetanárának és Mózer Csaba népzenésznek köszönhettek a kárpátaljai Gálocs település óvodásai és kisdiákjai. Az ungvári járás hatvannégy települése közül ez az egyetlen, ahol csak magyarul folyik az oktatás. Az öt és félszáz lakos 70%-a magyar ajkú. 21 óvodás és 24 alsó tagozatos gyermek jár az összevont intézménybe. A zenetanárok a két csoportnak külön-külön tartottak nagyon vidám, kedves játékos hangszerismertetőt, intenzíven bevonva őket is az előadásba, s a végén lehetőséget adva a gyerekeknek minden egyes hangszer kipróbálására. Alapítványunk 130 kötet könyvvel, kifestővel, iskolai foglalkoztató füzettel ajándékozta meg a gyerekeket. Utunkra elkísért bennünket a Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület képviseletében Őry László is, aki gyermekjátékokkal, könyvekkel és édességgel ajándékozta meg a gyerekeket. Szaniszló Erzsébet igazgatónő szavai szerint valami olyat kaptak ezen a délelőttön a gyerekek, amit míg élnek nem felejtenek el. Bízzunk benne, hogy így lesz! Tóth István beregszászi főkonzul úr és Molnár Sándor polgármester úr is köszönetét fejezte ki alapítványunknak a gyermeknapi színes ajándékcsomagért.

Az eseményen készült fotók megtekintése