Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink 2012 évből

Adományozás-előkészítő látogatás Verbőcön

Alapítványunk kiemelt figyelmet szentel a szórvány és a szórványba szoruló települések iskoláira. A Nagyszőlősi Járásban lévő Verbőc iskolai könyvtárát december 18-án Éva Erzsébettel, az alapítvány egyik alapító tagjával és Kocsik Tibor önkéntes támogatóval, valamint a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség képviselőivel látogattuk meg. Megismerkedtünk az intézmény igazgatónőjével, több pedagógussal, Sinkó Mónika könyvtárossal, s egyeztettünk a körösmezőitől (2008) és az izsnyéteitől (2012) – amikor kézikönyvekkel, könyvtári felszerelésekkel láttuk el a könyvtárat, s az átadás napján rendhagyó irodalom- és történelem órát is tartottak az író-vendégek, ill. volt zenés irodalmi játszóház a kicsiknek – egy jóval tágabb lehetőségeket is magában rejtő támogatásról, mely projekt 2013 áprilisában indulhat útjára. Természetesen ezúttal sem mentünk üres kézzel. Szépirodalmi könyveket, szakfolyóiratokat ajándékoztunk az iskolának. Az anyanyelv napi szinten való állandó használata az anyanyelv ápolásának, a nemzeti identitás megőrzésének legfontosabb eszköze. Ezért is kísérik figyelemmel és támogatják mind az alapítvány, mind mások e célt szolgáló kezdeményezését az anyaországot képviselő hivatalok is. Tóth István beregszászi főkonzul is megtisztelte látogatásával az intézményt, s egyben ezzel az alapítvány munkáját is.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Punykó Mária, a Magyar Kultúra Lovagja

Alapítványunk, kárpátaljai útjaink egyengetését, a kapcsolatok kialakításának támogatását elismerendő, Punykó Máriát, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség munkatársát, a 20. éves Irka c. gyermeklap főszerkesztőjét felterjesztette a Magyar Kultúra lovagja címre. A bíráló bizottság egyetértését jelezte. A címet 2012. 12.18-án, az Irka Karácony-ünnepségen jelentette be alapítványunk képviselője, Vraukóné Lukács Ilona. Punykó Mária a jelölést elfogadta, s ezt aláírásával is megerősítette. Az avatási ceremónia 2013. január 19-én lesz, Budapesten.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Irka Karácsony Beregszászban

Az idei ünnep alkalmából alapítványunkat Éva Erzsébet (alapító tag), Kocsik Tibor és Takács István (önkéntesek) és Vraukóné Lukács Ilona (az alapítvány  képviselője) képviselte. Immár nyolcadik alaklommal vittünk személyes ajándékot minden résztvevőnek. A 170 meghívott Irka-olvasó mindegyike kapott egy-egy könyvet. A Körösmezői 1.sz. Középiskola Szeifried Zoltán (Kisvárda) grafikai sorozatának harminckét darabjával – A magyar irodalom nagy alakjai – lett gazdagabb. A Beregszászi Internátus lakói ötven darab mesekazettát és hozzá egy lejátszó készüléket (Vraukó Tamás ajándéka) vihettek magukkal. Szintén a lejátszó felajánlója harminc írószercsomaggal egészítette ki az alapítvány adománycsomagját.

Áldott Karácsonyt mindenkinek!

Az eseményen készült fotók megtekintése

Magas kitüntetés alapító tagunknak

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje fokozatával ismerte el Magyarország Köztársasági Elnöke Kovács Ferenc, Osloban élő alapító tagunk több évtizedes áldozatos munkáját, melyet a magyar és a norvég nép kultúrájának egymással való megismertetése érdekében, illetve az egész Kárpát-medencei magyarság kultúrájának ügyében tett. A kitüntetést Jeszenszky Géza, Magyarország norvégiai nagykövete adta át Osloban. Gratulálunk és köszönjük az alapítvány ügyében tett szolgálatait is!

Az eseményen készült fotók megtekintése

Köszönet az 1% felajánlásáért

Az alapítvány nevében ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a adójuk 1%-át a mi munkánk támogatására ajánlották fel! Honlapunkon, leggyorsabban a  Híreink rovatban tájékozódhatnak munkánkról, de egyéb rovatok átböngészése még részletesebb információkat szolgáltat az elmúlt egy évünk tevékenységéről.

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros az ösztöndíjas könyvtárosoknak

„Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése c. ösztöndíjprogramot Kövér László, az Országgyűlés Elnöke második alkalommal hirdette meg 2012. szeptember 1-30. között külhoni fiatal magyar könyvtárosok részére. Vraukóné Lukács Ilona felkérést kapott, hogy mutassa be a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány határon túlra irányuló tevékenységét. Az előadás végén az alapítvány képviselője a tíz résztvevő számára felajánlotta, hogy a következő egy évre az alapítvány előfizeti a KKK c. lapot, bízva abban, hogy ezzel is hozzájárul szakmai tájékozottságukhoz és segíti mindennapi munkájukat.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia

Gerő Gyula: Magyar könyvtártörténeti kronológia c. munkájához juthatott hozzá több határon túli könyvtár is

A Könyvtáros c. folyóirat nyugalmazott főszerkesztője a magyarországi könyvtárügy ezer évét rögzíti a Magyar könyvtártörténeti kronológia I-III. c. munkában. A könyvtárak alapításával, működésével, fejlesztésével és átalakításával összefüggő hatalmas adattár a szerkesztő alapítványunknak tett felajánlásával – öt kötet árának alapítványunk számlájára történő átutalásával – öt határon túli könyvtár juthatott hozzá a hiánypótló kézikönyvhöz.

A személyi változások, a tudományos fokozatok, a kitüntetések és díjátadások fontos és érdekes eseményeit, továbbá a könyvtáros képzés, a szakmai konferenciák, a kiadványok megjelenésének és a kampányok történéseit is nyilvántartó összegzést ezentúl forgathatják Komáromban, a Duna Menti Múzeumban, Sepsiszentgyörgyön.a Székely Nemzeti Múzeumban és a Székely Mikó Kollégiumban, ill. Kassán a Jan Bocatius Városi Könyvtárban és Szatmárnémetiben a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontban is. Köszönet mindazoknak, akik a kötetek eljuttatásában segítségünkre voltak és vannak.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Külhoni Magyarságért Díjat kapott a kárpátaljai Irka gyermeklap

Az idén kilenc határon túli magyar szervezet és személyiség kapta meg a Külhoni Magyarságért Díjat, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár adott át az augusztus 20-ai állami ünnepen hétfőn, a Parlament Delegációs termében.

Semjén Zsolt ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a díjazottak az egyetemes magyarság megmaradását szolgálják, tevékenységük példaként szolgál. Munkájukat a magyarság mellett az egész emberiség érdekében végzik.

“Nekünk, magyarországi politikusoknak példát adnak magyarságból és megmaradni akarásból” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

A díjazottak:

„Csárdás” Ifjúsági Tánccsoport (Csúza, Horvátország), Dévai Szent Ferenc Alapítvány (Erdély), Gulácsy Lajos püspök úr (Kárpátalja), Irka című kárpátaljai magyar gyermeklap (átveszi: Punykó Mária főszerkesztő asszony), Karna Margit színművésznő (Vajdaság), Kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ (Vajdaság), Magyar Ifjúsági Tanács (Erdély), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Erdély), posztumusz Szénássy Zoltán (Felvidék).

Forrás: kormany.hu

Az eseményen készült fotók megtekintése

Adományok a mezőségi szórványba

Személyes okokból terveztem Mezősályiba utazni. Szálláskeresés közben derült ki, hogy Mezősályiban már csak hat magyar ember él, és alkalmasabb, ha a közeli Mezőzáhon keresek szállást. Így kerültem kapcsolatba a helyi lelkésszel, Lakó Jenővel, aki készségesen ajánlotta fel, hogy egy magyar családnál lakhatok.

A telefonbeszélgetésből kiderült, hogy a néhány száz magyar lakosú Mezőzáhon szükség lenne magyar nyelvű könyvekre és – mivel a tanév hamarosan kezdődik – iskolaszerekre. Ekkor kerestem meg Vraukóné Lukács Ilonát azzal a kérdéssel, hogy az Alapítvány segítene-e a mezőzáhi magyar gyerekeknek. Ili természetesen igent mondott. Az adományokat 2012. augusztus 17-én adtam át Lakó Jenő lelkipásztornak, aki köszönettel fogadta azokat, és szétosztja a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy az adományunk nagyon jó helyre került. A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány pedig a jövőben is támogatni kívánja a mezőzáhi magyar közösség gyerekeit könyvekkel, tanszerekkel. (Pegán Anita)

Képek Mezőházról és az adományokról itt tekinthetőek meg.

Pegán Anita személyes jellegű beszámolója az útról itt olvasható

Az eseményen készült fotók megtekintése

A szórványban élő, anyanyelvi táborban résztvevő gyerekeknek szóló adomány

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség több éve szervezi a szórványban élő magyar iskolások nyári, kéthetes táborát. Egy hétig a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai mennek a Tisza forrásvidékére pedagógiai gyakorlatra a gyerekekhez, akik azután egy hetet pedig Beregszászban, teljes anyanyelvi környezetben töltenek el.

Alapítványunk könyvekkel, társasjátékokkal és néhány doboz puzzle-val járult hozzá a gyerekek hasznos időtöltéséhez. Az adományokat Punykó Mária, az Irka c. gyermeklap főszerkesztője és Kovács András, a pedagógusszövetség tankönyv – és taneszköz tanácsának elnöke vette át

Az eseményen készült fotók megtekintése