Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink 2011 évből

Diadal Nándorfehérváron

A június elején meghirdetett pályázateredményének közzététele és a díjak átadása történelmi színfalak között zajlott a Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. A vendégek korhű díszletek és ennek megfelelő kosztümökbe öltözött diákok körében tölthettek el egy nagyon kellemes délelőttöt. Alapítványunk 30.000.- Ft értékben vásárolt könyvekkel járult hozzá az eredményesen pályázók díjazásához. Sajnos, a lehető legszélesebb körben való felhívás-terjesztés ellenére csak négy határon túli pályázat érkezett. Valamennyien részesültek könyvjutalomban. Az ünnepségen beszédet mondott.  Dr Vinnai Győző, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal vezetője és Lipták Lajos, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális és Kulturális Bizottságának elnöke is köszöntötte a pályázókat és a megjelent vendégeket.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Könyvadományok kárpátaljai óvodapedagógusok részére

A Kölcsey Ferenc Nyári Pedagógus Akadémiát több mint egy évtizede szervezi a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a magyarul, vagy magyarul is oktató iskolák pedagógusai, könyvtárosai részére. 2011. július 4-8. között zajlott – többek között – az óvodapedagógusok továbbképzése, amelyen Csaptól a Tisza forrásánál lévő Gyertyánligetig, közel negyvenen vettek részt. A Feliciter Kiadó jóvoltából valamennyi óvónő kaphatott egy-egy nagyon szép mesekönyvet, s a két szórványtelepülés óvónői – Gyertyánliget és Nagybocskó – még pluszban öt-öt könyvet vihettek haza, amit majd ajándékozási céllal. Összesen 50 db új könyvvel gyarapodott a kárpátaljai olvasni tanulók és szeretők köre.

Értesítés nyertes pályázatról

Ma érkezett az értesítés, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz benyújtott pályázatunkat lezárták, s eredményesnek nyilvánították. Így a 2011. június 1-szeptember 30. közötti időszakra is biztosítva van működésünkhöz számos feltétel: nyomtatványok, irodaszerek, CD-k, DVD-k vásárlása, honlap karbantartása stb. Mindezek lehetővé teszik, hogy jelen legyünk a köztudatban, s bővíthessük támogatóink körét.

Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciája Csongrádon

A Csemegi Károly Városi Könyvtár a konferenciát rendszeresen az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen szervezi.

A nyitóprogram a A hátizsák(olás)tól a digitális könyvtárakig címmel,  az alapítvány elmúlt öt esztendejét dokumentáló kiállítás bemutatása volt. A kiállítást Dr Fodor Péter, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója nyitotta meg. A huszonkét egységből álló kiállítás, mely hetven fotót, térképet, képeslapokat és szöveges információkat tartalmaz 2011. 07. 31-ig tekinthető meg a könyvtárban (Szentháromság tér 12.)

A kiállításéval megegyezik annak az előadásnak a címe, mely 2011.05.30-án hangzott el. Vázolva részben a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár határon túlra irányuló tevékenységét, részben pedig, az intézmény lehetőségeit meghaladó feladatok ellátására létrejött alapítvány munkáját.

További információ és a részletes program itt megtekinthető.

IRKA Gyermeknap – Beregszász

Ez évben hatodik alkalommal „vittük” a gyermeknapi programot Beregszászba.

IRKA Gyermeknap

Vendég: Szávai Géza

Egy mesterdetektív nyomozásai: Interaktív játék Burgum Bélussal

Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Törökbálint terem (Illyés Gyula sétány 1.)

A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvánnyal és az

IRKA c. gyermeklap szerkesztőségével közös szervezésben

Az egyetlen magyar nyelvű gyermeklap, az IRKA szerkesztősége által korábbiakban szabad térre, nagy létszámmal szervezett gyermeknapi programja költségeinek előteremtése egyre nehezebbé vált, s az időjárás szeszélyeinek is gyakran ki volt téve. Ezért örömmel fogadták 2006  tavaszán felajánlásunkat. Azt, hogy alapítványunk minden évben biztosít erre az alkalomra vagy egy íróval, költővel valótalálkozási lehetőséget, vagy egy zenés irodalmi műsort a szerkesztőség által kiválasztott gyerekeknek. Szűkebb körben, kevesebb gyerek részvételével ugyan, de zárt térben, biztonságban és a költségeket teljesen átvállalva.

Ezen a programon százötven kisdiák vehetett rész, ismerkedhetett meg Burgum Bélus kalandjaival, amit hamarosan olvashatnak az ukrán anyanyelvű iskolatársak is, hiszen a „kalandregény” ukrán nyelven is megjelenik a közeljövőben. Valamennyien kaptak egy-egy dossziét, mely a családi közös olvasásra buzdít, s akik végig „együtt dolgoztak” szávai Géza íróval, ajándékot is kaptak. A Dorcas (ottani karitasz) egy-egy plüss figurával ajándékozta meg  résztvevőket. Az íróvendég pedig a könyvének főszereplőjét, Burgum Bélus plüss figuráját kapta köszönetül a gyerekektől. Nagyon jóhangulatú, aktív délelőtt volt.

Látogatás és könyvadományozás Izsnyétén (Kárpátalja, Munkácsi Járás)

Izsnyéte a Munkácsi Járás azon hét településének egyike (a közel ötvenből), ahol még van magyar nyelvű oktatás, külön iskolában. Az iskolának 124 tanulója van. Osztályt már öt fővel indíthatnak. Ez mindenképen jó a rohamosan csökkenő gyereklétszám miatt. Az iskola könyvtára két évvel ezelőtt kapott egy új helyiséget, az udvaron egy különálló épületben. Az elmúlt télre már radiátort is sikerült beszereltetniük. Most huszonöt mesekönyvvel ill. kézikönyvvel sikerült az állományt gyarapítani. A személyes beszélgetés és az állomány felmérése után egy könyvjegyzéket állítottunk össze, melyre leginkább szükségük van. Ennek megfelelően összeállított könyvcsomag átadását tervezzük a következő tanévnyitón.

Adományok Beregszász, Munkács és Ungvár járási könyvtárainak

A Könyvtári Intézet, a beregszászi Európa Magyar Ház és a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete között létrejött megállapodás keretében harmadik alkalommal vehettek részt továbbképzésen a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagjai Beregszászban, az Európa Magyar Házban. Törökné Jordán Katalin és Kőszegi Ágnes kommunikációs tréningje után Fehér Miklóssal, most pedig Vidra Szabó Ferenccel találkozhattak a kollégák. A mostani program végén alapítványunk három járási központ könyvtárának – Beregszász, Nagyszőlős, Ungvár – adtunk át egy-egy értékes könyvcsomagot.

Babicz Sára és a Feliciter Kiadó újabb adománya alapítványunknak

Újabb adományokkal gazdagodott alapítványunk. A tankönyvekkel és a szép mesekönyvekkel 2011. 05.13-án keltünk útra Kárpátaljára. A tankönyveket a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségbe vittük, a mesekönyvekkel pedig az évvégi jutalmazáshoz kívántunk hozzájárulni, Izsnyétén.

Adományozás és egyeztető tárgyalások

A Babicz Sára által adományozott iskolai segédanyagokat a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség munkatársának, Punykó Máriának átadtuk, aki továbbadásukról gondoskodik. Az adományozás után több, az alapítvány munkáját segítő intézmény, ill. szervezet vezetőjével sikerült egyeztetéseket folytatni, munkánk további irányát tekintve. Fehér Miklóssal, a Könyvtári Intézet munkatársával rövid látogatást tettünk a Beregszászi Magyar Konzulátuson is, Tóth István főkonzul úr meghívásának eleget téve.