Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink 2011 évből

Irka Karácsony

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség kiadásában megjelenő Irka c. gyermeklap tizennyolc esztendős. Tíz éve szerveznek a lap szerkesztői, Punykó Mária szerkesztő vezetésével gyermeknapi és karácsonyi ünnepséget. Alapítványunk hetedik alkalommal támogatja a pedagóguszsövetség ezirányú tevékenységét. Most háromszáz kötet könyvvel gazdagítottuk a gyerekek karácsonyát. A könyveket Éva Erzsébet, Fábián Róbert és Vraukóné Lukács Ilona adta át a beregszászi, Beregszász környéki, ill. az Ugocsából érkezett kisdiákok és a szereplők számára.

A speciális iskolában, szülők nélkül élő gyerekek számára harminc darab egyedi írószer-csomagot készített Vraukó Tamás, Vraukó Lili és Vraukó Eszter, ill. nyolc értékes társasjátékot is átadtak részükre.

Az eseményen készült fotók megtekintése

A Graal, a Coldwell és a Feliciter Kiadók adománya

A három kiadó közel ezer kötet szépirodalmi és mesekönyvet adományozott alapítványunknak. Ismét lehetőségünk nyílott arra, hogy az Irka Karácsony alkalmából minden gyermek kaphasson majd könyvajándékot is. Az adomány jelentős részét a következő évben, továbbképzéseken adjuk majd át a könyvtáros kollégáknak és a pedagógusoknak, ill. jutalmazási célra az iskoláknak.

Köszönjük a szép adományt!

Elismerés az alapítvány tevékenységéért

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöksége a szakmai szervezet fennállásának 20. évfordulója alkalmából EMLÉKÉRMET adományozott alapítványunknak, a szövetséggel folytatott együttműködő és támogató tevékenységéért. Az elismerést Orosz Ildikó, a szövetség elnöke adta át.

Az ünnepségen Bajnok Lászlóné és Vraukóné Lukács Ilona képviselte szervezetünket.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Déva – KÖSZÖNT – Projektértékelő 2011. 11. 30.

Mint arról ez év februárjában hírt adtunk, a Publika Magyar Könyvtári Kör kezdeményezésére tervezet született a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont könyvtárának kialakítására, működőképessé tételére. Ennek érdekében született egy együttműködési megállapodás (L.Hírek – 2011.02.13.), aminek folyománya volt a júliusi önkéntes munka (L. Hírek, 2011.07.29.). Ma az együttműködési megállapodás aláírói és a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont igazgatója, Kocsis Attila Levente vették számba a program eddigi eredményeit és a továbblépés lehetőségeit.

A hivatalos részt követően az együttműködő felek a dévai önkéntesekkel kötetlenebb formában, egy közös ebéden folytatták az értékelést és az élménybeszámolót.

A PUBLIKA Magyar Könyvtári Kör elnöke beígért anyagi támogatással ismerte el alapítványunknak a Déva-KÖSZÖNT programban vállalt szerepét!

Az eseményen készült fotók megtekintése

Könyvtárostanárok Egyesületének támogatása

Az iskolai könyvtárakban dolgozó könyvtárosokat összefogó szakmai szervezet október 26-án tartotta ünnepi ülését, melyet megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából szervezetek. Erre az alkalomra a résztvevők egy-egy könyvvel érkeztek, melyet alapítványunk számára ajánlottak fel, hogy az a legmegfelelőbb helyre kerüljenek majd. A könyvek összegyűjtését Dömsödy Andrea (OPKM) és Rónyai Tünde (Árpád Gimnázium) vállalták. Köszönettel tartozunk az egyesület elnökének, Szakmári Klárának a szervező munkáért, a két kolléganőnek a közreműködésért és minden kollégának, aki a közel 300 kötetnyi adomány összeállításához személyesen is hozzájárult!

Ismét értékes könyvadomány alapítványunknak

Borza Tünde és Bancsi Péter közel 800 kötet, az általános iskolai tankönyveket nagyon jól kiegészítő, saját szerkesztésű és kiadású irodalmi és történelmi ismeretterjesztő könyvekkel ajándékozta meg alapítványunkat. A könyveket részben a 2011.12.20-án Beregszászban rendezendő Irka Karácsony résztvevőinak adományozzuk, személyes ajándékként.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Könyv- és eszközcsomag az izsnyétei iskolának

Szeptember 13-án alapítványunk képviselői az tanintézmény könyvtára számára értékes eszközcsomagot adtak át. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Tóth István, a Magyar Köztársaság Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, aki koordinátorként segítette az alapítvány és az iskola közötti kapcsolatfelvételt. A főkonzul ez év májusában jelen volt a két intézmény Izsnyétén történt közös megbeszélésén is, s jelentős szerepet vállalt az eszközcsomagnak rendeltetési helyére történt akadálymentes eljuttatásában is.

Több mint száz kötet könyvet, CD-lejátszót, verses és mesés CD-lemezeket, könyvtári kellékeket feliratokat, adminisztrációs nyomtatványokat, irodaszereket és taneszközöket vittünk magunkkal. Az adományozás előkészítésében Iglainé Perecsi Zsuzsa (MZSMVK), a szállításban és a helyszín előkészítésében Kocsik Tibor volt segítségünkre.

Az adományozó ünnepség után Gáspár Ferenc és Cselenyák Imre írók, Hajdú Ágota, a Vikár Sándor Zeneiskola tanára és Mózer Csaba népzenész tartottak rendhagyó történelem- és irodalomórákat a nagyoknak, valamint zenés játszóházat a kisebbeknek. Máté Ottó (MZSMVK) a könyvtár állományának elektronikus formában való feltárását készítette elő.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Együttműködési megállapodás aláírása

Pancza János programigazgató, a Monguz Kft képviseletében és Nagy László, az alapítvány kuratóriumának elnöke együttműködési megállapodást írt alá a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban, Nyíregyházán. Ennek értelmében a külhoni magyar iskolai könyvtárak előtt óriási lehetőség nyílik meg a HunTéka rendszer támogatásával. A szofverhez való hozzájutás módjáról hamarosan tájékoztatjuk az érintetteket.

A dokumentum megtekinthető itt.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Felhívás

Alapítványunk 2011 szeptemberében tanszer- és könyvadományt visz Izsnyétére, az ottani magyar iskola tanulói részére. Az iskola könyvtárának nyújtandó támogatásnak ez már a második lépése. A következő az egyik szoftwerfejlesztő cég támogatásával a könyvtár állományának géprevitele lesz.

Alább mellékeljük azt a könyvlistát, amit az iskolától kaptunk, amiben felsorolják, hogy mik azok a könyvek, amelyekre feltétlenül szükségük van. Kérjük, hogy amennyiben bármelyik könyv a felhívás olvasójának tulajdonában megtalálható, de már aligha veszi hasznát és jó állapotban van, juttassa el azt alapítványunkhoz!

A könyvadományokat postai úton is fogadjuk, de Nyíregyházán a megyei könyvtár portáján, ill. valamennyi fiókkönyvtárban is leadható.

Támogatóink nevét szintén feltüntetjük honlapunkon, éves bontásban. Szeretnénk, ha ez alista minél teljesebb lenne! Ezért kérjük, hogy nevét, lakhelyét egy cédulára felírva, tegye az adományozott könyvbe! (Nem feltétel.)

Honlapunkon megtalálható azoknak a dokumentumoknak a köre is, melyeket adományként bármikor szívesen fogadunk, s továbbítunk a jelentkező és/vagy általunk kiválasztott iskolának.

Keresse a www.kamika.hu címoldalán a Mit adományozzunk? boxban.

Az Izsnyétére szánt adományokat szeptember 2-ig fogadjuk, de további adományokat folyamatosan.

Izsnyéte

Munkácstól 18 km-re, Beregszásztól 15 km-re fekszik.

A település lakóinak száma a 2001-es népszámlálási adatok szerint 2 243 fő, ebből 1 435 fő magyar (70%). A magyarok túlnyomó része református. Jehova tanúi is jelentős számban élnek itt. Az ukránok túlnyomó része görög katolikus, kisebb részük pravoszláv vallású

A községnek két iskolája van. A magyar tannyelvűbe kb 120 gyerek jár, az ukránnak mintegy 140 tanulója van.

A járás, az egykori Rákóczi birtok lakosainak már csak alig több mint 15 %-a magyar anyanyelvű. Az ötvenhatból összesen nyolc településen folyik magyar nyelven is elemi oktatás. Valamennyi településnek magyar neve van.

A 2. sz magyar iskola tanulóinak száma jelenleg 124 fő. Alapítványunk a tanévkezdéskor tanszercsomagot és a könyvtár állományát gyarapítandó könyvcsomagot adományoz az iskolának.

Az adományozás napján rendhagyó irodalom- és történelemórát is szervezünk a felső tagozatosoknak, a kisiskolásoknak pedig zenés-verses foglalkozást.

 • Ezeregy éjszaka meséi
 • Benedek Elek mese feldolgozásai
 • A.Sz, Puskin: Mese a halászról és a halról
 • Berniczky Éva: Kockás történet
 • P.L. Travers: A csudálatos Mary
 • A. Tolsztvj: Aranykulcsocska
 • Mándy Iván: Csutak és a szürke ló
 • E. Kastner: Emil és a detektivek. A két Lotti
 • F. Salten: Bambi
 • Oscar Wilde: A boldog herceg
 • Ady Endre versei
 • Móricz Zsigmond: Életem regénye. Árvácska
 • Jókai Mór: Az arany ember, A kőszívű ember fiai, Fekete gyémántok
 • Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, A beszélő köntös, A gavallérok, A két koldus diák
 • Alekszandr Puskin: Ruszlán és Ludmilla, Anyegin, A kapitány lánya
 • Charlotte Bronte: Jane Eyre
 • Charles Dickens: Twist Oliver, Karácsonyi ének, Copperfield Dávid
 • Henryk Sienkieviecz: Tűzzel vassal
 • Mark Twain: Egy jenki Artur király udvarában, Koldus és királyfi, Tom Sawyer kalandjai, Huckleberry Finn
 • Ady Endre: Szent Margit legendája, Imre-legenda
 • Tinódi Lantos Sebestyén: A Cronica előszava – A király esküvője
 • Balassi Bálint versei
 • Móra Ferenc: Rab ember fiai, Elbeszélések
 • M.Cervantes: Don Quijote
 • József Jolán: József Attila élete
 • Tamási Áron: Ábel a rengetegben (trilógia)
 • Gárdonyi Géza: Egri csillagok, A lámpás
 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 • Helyesírási szótár
 • Oktatói-nevelői játékok
 • Feladatgyűjtemény magyar nyelvből az 1-4. osztályban
 • Házi olvasmánynapló (Vuk, Egri csillagok, A Pál utcai fiúk, Lassie hazatér)
 • Munkafüzetek magyar nyelvből és irodalomból (5-8.osztály)
 • Évnyitótól évzáróig (ünnepi műsorfüzet)
 • Értelmező kéziszótár
 • Applikációs munkafüzet (1-4. osztály)
 • Munkafüzetek rajzból, ének-zenéből
 • Mesék, gyermekdalok CD-n
 • H. Bcecher-Stowe: Tamás bátyja kunyhója
 • Görög és római mitológia, A Kelevala, Gilgames, Roland-ének, Nibelung-ének
 • Alapismereti kislexikon általános iskolásoknak
 • Magyar szólások és közmondások
 • O. Nagy Lajos: Mi fán terem?
 • Helyesírási Szöveggyűjtemény 5-8. oszt.
 • A Csehov: Elbeszélések, drámák
 • Ny. Gogol: A revizor, Elbeszélések
 • Révai nagy lexikon
 • CD lejátszó (ha van rá lehetőség, akár használt is)

Déva KÖSZÖNT – 2011. 07. 11-16.

A Publika Magyar Könyvtári Kör kezdeményezésére hat intézmény ill. szervezet írt alá egy együttműködési megállapodást 2011. 02.23-án a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont könyvtárának kialakítása, fejlesztése céljából. A Bukovinából kereken száz esztendeje odatelepített, ma már erőteljes szórványban élő csángó magyarok leszármazottainak megsegítésére a Publika Magyar Könyvtári Kör, a Könyvtári Intézet, a Nyíregyházi Főiskola Központi Könyvtára, az Eszterházy Károly Főiskola Központi Könyvtára, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és alapítványunk szövetkezett. Mindenki képességei szerint vállalt a feladatokból.

Az első jelentős lépés volt, hogy az iskolában, a legkülönbözőbb forrásokból felhalmozódott s a legelképzelhetetlenebb összetételű könyvhalmazból egy használható állományt alakítsunk ki. A kb. 20.000 kötetnyi könyv (kb negyede magyarországi tankönyv) elrendezésére többen is jelentkeztek. Végül, egy  hat főből álló kis csapat indult el július 11-én a Déli-Kárpátok közé. Fábián Róbert (Nyíregyházi Főiskola könyvtára), Iglainé Perecsi Zsuzsa (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár), Kocsik Tibor (Magyar Honvédség, Nyírtelek), Pegán Anita (Országgyűlési Könyvtár), Vadné Kokovay Zsuzsa (Nyíregyházi Főiskola könyvtára) és Vraukóné Lukács Ilona (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár).

Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hatalmas munkát végeztünk. A tankönyveket csak részben érintettük, de a kb. tizenötezernyi kötetet egyenként, mindannyian és többször is megfogtuk. Végül 4.888 kötet került a polcokra s közel tízezer kötetet használhatatlanná nyilvánítottunk!

Szívszorító érzés volt, de meg kellett tennünk! A néha napi nyolc-tíz órás megfeszített munka után a maradásra ítélt kötetek könyvtárosokhoz illően kerültek polcokra, s még feliratokat is készítettünk a könnyebb eligazodást illetően.

Utolsó munkanapunkon még eljutottunk a dévai Szent Ferenc Alapítvány által felújított Ferences Kolostorba, annak könyvtárába is, s közben betekinthettünk a Magyarok Magyarok Nagyasszonya Gyermekotthon életébe is. Az otthon lakói és a dévai diákok közül is többen segítettek a többmázsányi könyv alagsorból a harmadik emeletre, vagy éppen az ellenkező irányban való mozgatásában. A várost gyakorlatilag csak a dévai várból láttuk, mert hétközben nem volt erre időnk.

Szombaton meglátogattuk Vajdahunyad várát, majd a Maros völgyében, a Kárpátok fenséges hegykoszorúi között indultunk hazafelé, nem kihagyva egyetlen nevezetességet sem, ami utunkba akadt.

Az egy hét eseményeiről, tapasztalatairól és tanulságairól az ősz folyamán a könyvtárszakmai sajtóban részletesebben hírt adunk.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Beszámoló olvasható itt.