Kárpátaljai Magyar Iskolai
Könyvtárakért Alapítvány

Híreink

Vizek egymás között – Támogatási lehetőség verseskötet vásárlásával

Kovács katáng Ferenc leveléből:

Új verskötetem jelenik meg, Gaál Zoltánnal közösen ez a harmadik.

50 darab számozott és dedikált példány teljes bevételét ajánlom fel ezúttal is a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványnak.

A kötetet az alábbi e-mailen lehet előjegyezni, és hozzá 2-50 közötti sorszámot választani (kedvezménnyel 2.000 Ft): kkferenc49@gmail.com

A könyv bemutatását Debreceni Tibor vállalta, akinek az alábbi szöveggel ajánlottam a verseimet: a magyar drámapedagógia atyjának, a 90. életét taposó Debreczeni Tibornak.

 

Szeretettel várok mindenkit
2018. március 26-án hétfőn 18 órára
a VIZEK EGYMÁS KÖZÖTT c. kötet bemutatójára
az Országos Idegennyelvű Könyvtárba
1056 Budapest, Molnár u. 11

Az anyanyelvápolás lehetőségei az iskolai könyvtárakban

A külhoni, magyar, vagy magyarul is oktató iskolák könyvtárosainak (Kárpátalja és Szatmár) – 14 fő – 2 napos továbbképzésen kívánunk elméleti és gyakorlati ismereteket adni, melyekkel saját könyvtárukban tudnak majd olyan foglalkozásokat tartani, hogy diákjaiknak tudnak segíteni anyanyelvük ápolásában, megőrzésében. Tervezett előadások témái: az anyanyelv nemzetmegtartó ereje; nyelv és irodalom; az anyanyelvi kultúrai; a nemzet és a vallás; a szomszédos országok nyelvtörvényei; történelem és anyanyelv (reformáció); nyelvi illemtan; nyelvápoló szervezetek, különös tekintettel azokra a területekre, melyekbe a határon túli iskolák/iskolások is bekapcsolódhatnak. Gyakorlat: könyvtári foglalkozásokon és tanórákon alkalmazható nyelvi játékok, s az ehhez szükséges könyvek, eszközök, fejlesztőjátékok megismerése. A nyelvápolás és a nyelvoktatás legkiválóbb elméleti és gyakorlati szakembereit kértük fel; Nyelvtudomány, anyanyelv-irodalom-történelem, nyelvápolás-nyelvművelés anyanyelv és oktatás, nyelvhasználat a Gutenberg-galaxisban és azon túl, nyelvi játékok mesemondás és nyelvfejlődés, nyelvi fejlesztő játékok ,nyelv és kommunikáció témákban. A bemutatott foglalkozásokhoz használt könyvekből, a fejlesztő játékokból, nyelvi társasjátékokból és a meghívott előadók könyveiből kívánunk megvásárolni 1-1 példányt/darabot a képzésen résztvevők számára, hogy a könyvtárukban maradéktalanul tudják a tanultakat alkalmazni, hasznosítani.

Teljes programfüzet megtekintése

Az eseményen készült fotók megtekintése

Gáspár Ferenc, a Magyar Kultúra Lovagja

„A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”

Gáspár Ferenc magyar-történelem szakos tanár, újságíró, a Coldwell Kiadó vezetője. Legismertebb ifjúsági kalandregény-sorozata (A strucc vére, A strucc terjeszkedik, A strucc halála, A sárkány pallosa, A sárkány harca, A sárkány álma, A holló felrepül, Pogányokkal táncoló és A holló a Napba száll) magyar történelmi ihletettségű. 2007-ben jelent meg felnőtteknek szóló könyve Ördögvér címmel, mely a Magyar Napló regénypályázatán különdíjat nyert. 2016-ban Pósa Zoltán íróbarátjáról szóló monográfiája, Pósa Zoltán, akinek nyitott könyv az élete címmel. Utóbbi kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 2015-ben NKA alkotói ösztöndíjat nyert a Trubadúrvarázs munkacímű regényére, mely Janus címen 2017 októberében látott napvilágot. A Magyar Krónika folyóirat külső munkatársa. Novellái és utolsó regényének részletei az Irodalmi Jelen online és nyomtatott változatában egyaránt gyakran olvashatók. Ezen kívül elbeszélései megjelentek a Spanyolnáthában, a Pannon Tükörben, a Lyukasórában, az És-ben, és még számos folyóiratban és antológiában.

Tíz évig főállású tanárként dolgozott, majd íróként, újságíróként folytatta pályáját. Tanóráit humorral, anekdotákkal fűszerezte. A történelmet „másként tanítva” vezette el arra a területre, amelynek eredményét általános iskolás diákok ezrei megtapasztalhatták nem csak a anyaországi, hanem még többen a határon túli magyar tannyelvű iskolákban. A középkori magyar történelmi ismeretterjesztésnek misszionáriusa lett. A saját maga által írott történelmi ifjúsági regényeire építve több éven át szervezett határainkon átívelő iskolai vetélkedőket, utaztatta a nyerteseket a diósgyőri várba, ajándékozta meg őket számos értékes kötettel. Anyaországi kistelepülések iskoláiba rendszeresen visszatérő vendég. Tíz éve állt a Kárpátalja Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány „szolgálatába”, s kíséri évente több alkalommal könyvadományozó útjára az alapítványt, családját bevonva, tanár és író barátait is megnyerve az ügynek; Beregszásztól Körösmezőig, Kassától Nagyváradig. Tíz év alatt közel ötven alkalommal aktív résztvevője, szervezője és támogatója a magyar nyelv megőrzésért kitartóan küzdő missziós utaknak; cselekvően, adakozóan. Teszi ezt azért, hogy a fiatalokkal megismertethessen egy olyan fantasztikus történelmi korszakot, amikor dicsőség volt magyarnak lenni.

2018. január 20-án, a Magyar Kultúra Lovagjává avatták „A magyar kultúra határon túli ápolásáért kifejtett életművéért”. Adományozó: Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány felterjesztésére.

Az eseményen készült fotók és videó megtekintése

Irka Karácsony

Ez volt a tizenharmadik Irka Karácsony, ami a mi jelenlétünkkel, adományainkkal együtt zajlott. Espán Margaréta, az Irka lap főszerkesztője Gay Tamás és Zsámár Katalin bábművészeket hívta meg, a Marcipán cica meg az oroszlánság c. előadásával, mely Gábor Éva képeskönyve alapján készült.

Az előadás végén lehetett verset mondani alapítványi jutalomkönyvért. Ezek után szervezetünk egy-egy könyvet adományozott mind a 180 résztvevő gyereknek; a kísérő pedagógusok pedig egy-egy könyvcsomgot kaptak (12 kötet)  iskolájuk számára.

A beregszászi bentlakásos iskola 20 tanulója pedig ismét megkapta Vraukó Tamás írószercsomagját.

A pedagógusszövetség ajándékát a munkatársak, a Dorcas Segélyszervezet plüssjátékait a színészek adták át a gyerekeknek.

Az ünnepségen alapítványunkat Kocsik Tibor és Vraukóné Lukács Ilona képviselte.

Az eseményen készült fotók megtekintése

A Pongrác Kiadó könyvadománya

„A Pongrác Kiadó tulajdonosaként keresem Önöket. Szeretnénk intézményeknek, iskoláknak, családoknak, gyerekeknek adományozni a könyveinkből. Mintegy 100 különböző címről és mintegy 30000-es darabszámról van szó. A kötetek megtekinthetőek a honlapunkon: http://pongrac.hu

A kiadó a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványt (KaMIKA) kereste meg azzal a kéréssel, hogy segítsünk új tulajdonost/gazdát keresni ennek a nagyszámú kötetnek. Kérdésünkre, hogy közvetítőt, lebonyolítót keresnek, vagy rábíznák a könyveket egy-egy  civil szervezetre is, hasznosításra, az alábbi választ kaptuk:

Ha sikerül olyan személyt vagy szervezetet találnunk, aki hathatósan közreműködik abban, hogy minél több kötet a lehető legjobb helyre kerüljön, nagyon örülni fogunk. Ha a lebonyolító és a fogadó ugyanaz, részünkről rendben, hisz a végeredmény a lényeg, … hogy a pazarlás kérdése fel sem merül. Azt mindenáron szeretnénk elkerülni.

Alapítványunk (KaMIKA)  és a Magyar Olvasástársaság, HUNRA célközönsége – pedagógusok, diákok, olvasó/sás/barátok – teljes egészében megegyezik, csupán a földrajzi határokat illetően voltak prioritások a kezdetekben, de ezek egyre inkább összemosódnak. Ezért az adományt közösen kezeljük.

Hosszas egyeztetések után, számos segítő szándékú ember támogatásával a 25050 kötetnyi könyv az ország öt különböző pontjára került; Budapest, Debrecen, Kaposvár, Nyíregyháza, Püspökladány. Az elosztás alapelve volt, hogy első sorban olyan településekre kerüljenek, ahol hagyományosan nagy létszámot mozgató olvasási, szövegértési vetélkedőket szerveznek (Debrecen, Kaposvár, Püspökladány). Továbbá, ahol az iskolai könyvtárak és a  könyvtárostanárok munkáját a legnagyobb hatékonysággal tudják támogatni (Budapest, EKE-OFI-OPKM), s ahonnét a határon túli könyvtárak, első sorban Kárpátalja olvasói a lehető legegyszerűbben elérhetőek legyenek (Nyíregyháza). Ami nagyon fontos szempont volt még, hogy a versenyeket szervezők is kiterjedt határon túli kapcsolatokkal rendelkeznek, s a könyvek célba juttatása így több csatornán folyik.

Köszönetet mondunk Palotás Attilának, aki levelével megkeresett bennünket, s diákok ezrei juthatnak szép, tartalmas könyvekhez.

A könyvekért, azoknak az adományozó raktárából való elszállításának megszervezéséért és raktározásáért az alábbi személyeknek és szervezeteknek mondunk köszönetet:

 • Dömsödy Andrea – Budapest, EKE-OFI- OPKM
 • Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola – Nyíregyháza (Tóth Gábor ig., Király Attila)
 • Hernádi Szilvia – Nyíregyháza, Nyíregyháza
 • Kaposvári SzC – Kodály Zoltán Központi Általános Iskola (Szabó Zoltánné, Kudomrák Zsuzsanna)
 • Andrásiné Tünde, Mészáros Eszter és Tányér József – Püspökladány, Városi Könyvtár
 • Palotás Attila – Pongrác Kiadó
 • Péterfi Rita – EKE-OFI- OPKM
 • Petermanné Juhász Zsuzsa – Debrecen, Ady Endre Gimnázium
 • Pszichotikusok Egyesülete – Nyíregyháza
 • Sira Balázs – Kölcse
 • Szabó Krisztina – Debrecen, Művésztér Műhely Egyesület
 • Szokolainé Nikoletta – Nyíregyháza, Pszichotikusok Egyesülete

Az eseményen készült fotók megtekintése

Könyvadomány a nagyszőlősi és az ungvári járás magyar könyvtárosai részére

A Könyvtári Intézet által szervezett képzésen, Nagyszőlősön, 15 fő, Tégláson (Ungvári Járás) 24 fő könyvtáros vett részt. A képzéseket alapítványunk önkénteseinek előadásaival is bővítettük és könyvadományokat is átadtunk. Nagyszőlősön, ahol a szórványtelepülések könyvtáraiból is voltak jelen könyvtárosok, 12 kötet könyvet tudtunk átadni minden résztvevőnek. Tégláson, ahol az Ungvári és a Munkácsi Járás könyvtárosaival találkozhattunk, 8-8 kötetet adtunk át részükre a Pongrác Kiadó adományából.

Az eseményen készült fotók megtekintése

Értesítés nyertes működési pályázatról

Tisztelt Pályázó!

Örömmel értesítjük, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiuma által 2016. december 15-én megjelentetett NEA-17-M kódszámú, “Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.”  című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-NO-17-M-0587 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Anyanyelvünk megőrzésének támogatása határainkon túl című pályázata 400 000 Ft összegű támogatásban részesül.

Pályázatuk megvalósításához sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel:

Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta
igazgató
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Civil, Oktatási és Szociális Támogatások Igazgatósága

Rafajnaújfaluban jártunk

2017. szeptember 25-én a KAMIKA Rafajnaújfaluban járt, adományozó úton.

(Kárpátalja, Beregszászi Járás – 974 fő lakos, 936 fő magyar ajkú)

A Rafajnaújfalui Általános Iskolának 63 tanulója van, ebből 32 tanuló alsó tagozatos.

Magunkkal vittünk 560 kötet könyvet – mese, kötelező irodalom, ismeretterjesztő ifjúsági irodalom – az iskolai könyvtár állományának frissítésére. (1.500.- Ft-os átlagárral számolva 840.000.- Ft)

A felső tagozatos diákok számára Cselenyák Imre tartott rendhagyó irodalomórát. Az Arany János évforduló apropóján A nemzet Aranya című programja keretében mutatta be Áldott az a bölcső c., Arany Jánosról szóló életrajzi regényét.

Az alsó tagozatos diákok számára  (3-4. osztály) Gáspár Ferenc ifjúsági regényíró, tanár A strucc vére címmel, a kisdiákok aktív közreműködésével szemléltette a magyar királyi koronázási ceremóniákat.

A legkisebbek (1-2. osztály) egy zenés, játékos környezetvédelmi foglalkozáson vehettek részt V. Lukács Ilona vezetésével.

Az adományozó utainkon állandó segítőnk (könyvcsomagok előkészítése, fotózás stb.), Kocsik Tibor honvédségi közalkalmazott.

Köszönet mindenkinek áldozatos munkájáért!

Az eseményen készült fotók megtekintése

Aranyosszigeti magyar anyanyelvi és olvasótábor

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány (FAK) és a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága/Anyanyelvi Konferencia (MNYKT/AK) kezdeményezéséhez csatlakozott a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) és a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány (KAMIKA), s támogatóként csatlakozott a programhoz a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (MZSMVK) is.

A 2017. június 17-22-re szervezett tábort hagyományteremtő szándékkal indították útjára a szervezők. Mégpedig azzal, hogy olyan 10-15 éves felvidéki, kárpátaljai, partiumi/erdélyi, szabolcsi és más, anyaországi diákok tölthessenek együtt közel egy hetet, akik irodalmi, történelmi, művészeti, sport stb. megmérettetés eredményes résztvevői voltak az eőző tanévben. Az első táborba Nagyszelmencről (Felvidék), Csongorról (Kárpátalja), Nagyváradról és Mikoláról (Szatmár) érkeznek táborlakók, s tölthetnek együtt egy gazdag programmal szervezett hetet a vendéglátó  – Aranyosapáti – és szomszédos települések (Nagyvrsány, Mezőladány, Tiszaszalka) felsőtagozatosaival és a kísérő tanárokkal.

Programok

Az eseményen készült fotók megtekintése

Irka Gyermeknap a Tüneth Együttessel

Immár tizenharmadik  alkalommal vett részt alapítványunk az Irka c gyermeklap által szervezett programon.

Ebben az évben a Tüneth Együttes (Bálint Pál, Martinovszky István, Radó Tibor) adott egyórás műsort, alapítványunk ajándékaként a kárpátaljai gyerekeknek. Megzenésített gyermekverseket adtak elő, ill, vonták be a gyerekeket is az előadásba. Az alkalomból 4 db társasjátékot (puzzle)is kapott az Irka szerkesztősége.

Espán Margaréta, a lap főszerkesztője számos más ötlettel/vendéggel is kedveskedett a gyerekeknek. Weinrauch Katalin állandó vendége saját verseivel a gyerekprogramoknak. Polyák Anita, a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola hallgatója saját versét mondta el a gyerekeknek. Gabóda Éva, a lap Döngicsélő rovatának szerkesztője pedig a főiskolai hallgatók közreműködésével különböző kézműves technikákra tanította a kisdiákokat.

Az eseményen készült fotók megtekintése